Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01224
22-11-1978
Samenvatting
Conclusies van de Coördinatie Commissie, dd. 22 november 1978.
De CoCo bespreekt de Sociale Raad van 27 november 1978. Er ligt onder andere een ontwerprichtlijn voor inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de sociale zekerheid. Drie hoofdproblemen doen zich voor in de discussie: de beroepsregeling, de uitzonderingen en de termijn voor implementatie. Met betrekking tot het laatste zal gestreefd worden naar een zo lang mogelijke termijn, dit in verband met de noodzakelijk en tijdrovende amendering van de Nederlandse wetgeving.