Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 d. Conclusies van de coƶrdinatiecommissie dd. 24 mei 1978
Van der Mei onderstreept het belang dat de Energieraad van 30 mei a.s. een beslissing neemt over het door het voorzitterschap voorgestelde energiebeleid-pakket. Volgens Andriessen is het zeer de vraag of dit nu het beleid is dat voor Nederland nodig is. Hij acht het pakket onvoldoende rijp en wijst het aangaan van de financiƫle verplichting van 50 miljoen gulden af. Pais deelt de zorgen over de inhoud van het pakket. Verschillende bewindslieden wijzen vervolgens op het belang van de totstandkoming een gemeenschappelijk energiebeleid. Van Agt vindt dat Nederland zich tegen het pakket uit kan spreken als andere landen dit ook doen. Andriessen stelt daarentegen voor te streven naar het geven van meer inhoud aan het pakket. Uiteindelijk besluit de raad verbetering van het pakket na te streven en zich niet financieel te committeren als andere landen dat ook niet doen.