Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01226
11-01-1979
Samenvatting
411. Holtslag aan Wiegel betreft: Conclusies Coördinatiecommissie.
Er bestaat een verschil van opvatting tussen Landbouw en BuZa over het aan de orde brengen van het EG-landbouwbeleid in de Algemene Raad. BuZa is van mening dat de Algemene Raad de volgende Europese Raad moet voorbereiden, ook m.b.t. Landbouw. Landbouw acht het in tactisch oogpunt niet juist dit onderwerp teveel in discussie te brengen gezien de Nederlandse belangen en vindt dat de Landbouwministers zich erover moeten buigen. Holtslag vindt dat BuZa moet worden gesteund, zij hebben inderdaad de voorbereidende taak.
Zie ook