Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01227
12-01-1979
Samenvatting
Conclusies van de Coördinatie Commissie, dd. 12 januari 1979.
1.
Frankrijk wil de inwerkingtreding van het EMS afhankelijk stellen van de afschaffing van de monetair compenserende bedragen (MCB's) in het landbouwbeleid. Met name de afbraak van reeds langer bestaande MCB's levert problemen op voor landen met sterken valuta's (BRD en Nederland). Voor Nederland zal het bezwaarlijk zijn door de afbraak van de MCB's tot een prijsverlaging van de opbrengsten van de Nederlandse landbouwproductie te komen. De CoCo besloot deze problematie later te bezien in verband met de landbouwprijzen waarvoor de Commissie in januari voorstellen zal leveren.
6.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken acht het van belang dat er in de Algemene Raad een discussie over de landbouwproblematiek zal worden gevoerd. Zijdens het Ministerie van Landbouw werden op dit punt twijfels te berde gebracht en werd een nader oordeel in het vooruitzicht gesteld.