Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01230
28-3-1979
Actoren
Conclusies met bijlage
Samenvatting
Conclusies van de Coördinatie Commissie, dd. 28 maart 1979.
1.1. Turkije
Aan de orde is het gemeenschapsstandpunt t.a.v. de betrekkingen tussen de EG en Turkije. De Nederlandse opstelling t.a.v. het financiële volet heeft een politieke relevantie, tegemoetkomingen inzake zouden een tegenwicht kunnen bieden aan de gemeenschapsopstelling de banden met Turkije losser te maken. De MR wordt aanbevolen hierover te delibereren. De CoCo was van mening dat vastgehouden dient te worden gehouden aan vrijmaking van werknemersverkeer, tijdelijke bevriezing in 1983 is echter akkoord.
2.1. Prioriteitendebat
De CoCo was van mening dat het Europees Rekenhof de doelmatigheid van Eropees beleid zou kunnen onderzoeken. Landbouw tekent hier een reserve aan. De MR wordt gevraagd zich hierover uit te spreken. Nederland zou in het debat aandacht kunnen besteden aan de EMS-uitgaven, de uitgaven van uitbreiding en de energieproblematiek. Op sociaal terrein dient Nederland prioriteit te geven aan de door de crisis getroffen jongeren en werkgelegenheid. Uiteraard behoort Nederland uitbreiding van ontwikkelingshulp te noemen.

Bijlage: Nota Ministerie van Financiën ter voorbereiding van het Prioriteitendebat.