Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01231
09-05-1979
Actoren
Conclusies met bijlage
Samenvatting
Conclusies van de Coördinatie Commissie, dd. 9 mei 1979.
1. Voorbereiding van de EcoFinRaad van 14 mei 1979.
De CoCo bespreekt verschillende mogelijkheden om de coördinatie van het economisch beleid binnen de Gemeenschap te verbeteren. De aandacht van de ministerraad wordt gevestigd op de mogelijk financiële consequenties van het Nederlandse standpunt ten aanzien van rentebonificaties EMS.
2. Voorbereiding van de Sociale Raad van 15 mei 1979.
De CoCo bespreekt o.a. kwesties van sociale zekerheid en de werktijdverdeling. Inzake werktijdverkorting wordt een uitspraak van de Ministerraad gevraagd.

Bijlage: Nota minister van Sociale Zaken aan de vaste Kamercommisie voor Sociale Zaken.