Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01238
01-11-1979
Samenvatting
891. Subsidie Vestiging EEG-Merkenbureau.
Voorgesteld wordt Den Haag kandidaat te stellen als vestigingsplaats voor het op te richten EEG-bureau voor merkenregistratie. Er zijn voldoende argumenten om de Nederlandse kandidatuur te rechtvaardigheden. EZ lijkt eerder echter gedacht te hebben dat Nederland geen kans zou maken en kwam pas in actie na aandringen van verschillende betrokkenen en de Kamer. Een strijdbaardere houding is noodzakelijk om te voorkomen dat het EG-instituut en het hoger gekwalificeerde werk aan Nederland voorbij gaat. De raad zou met de conclusie akkoord kunnen gaan. Bovendien moeten de betrokken instanties een duidelijke instructie krijgen om via lobby de Nederlandse kadidatuur te bevorderen. Vast moet ook staan dat de raad bereid is om t.z.t. te bezien of verdere faciliteiten nodig zijn.