Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z01239
12-10-1979
Actoren
Nota met aanbiedingsformulier
Samenvatting
179/684. Subsidie vestiging EEG-Merkenbureau te Den Haag.
De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met een subsidie à 1,4 miljoen gulden ter vestiging van het EEG-Merkebureau in Den Haag. Samen met de subsidie van de gemeente kan een financiële tegemoetkoming worden geboden die opweegt tegen die van andere gegadigde EG-landen. In verschillende lidstaten bestaat belangstelling voor dit instituut.

Bijlage:
-Bijlage bij aanbiedingsformulier BEB, 12 oktober 1979
- Brief Gemeente Den Haag dd. 9 mei 1979
- Brief Gemeente Den Haag dd. 14 oktober 1977