Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

C.L. Patijn


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Patijn
  C.L.
 
  Constantijn Leopold
  Connie
  Man
  prof.dr.
  28-9-1908
  7-9-2007

Functie: Lid
Aantekeningen: van de Commissie Internationale Zaken van de Wereldraad van Kerken (1963)

Functie: Lid
Aantekeningen: van de Interdepartementale Commissie voor de ontwikkeling van Nieuw-Guinea, 1954

Functie: Adjunct-secretaris
vanaf 1935 tot 1945
Aantekeningen: Sociaal-Economische Raad (SER)

Functie: Chef
vanaf 1945 tot 16-12-1946
Aantekeningen: van het Kabinet van de Minister (Vos, van Handel & Nijverheid).

Functie: Delegatielid
vanaf 25-01-1946
Aantekeningen: Nederlandse delegatie Commissie van Internationale Verdragen, Conseil Tripartite

Functie: Directeur
vanaf 16-12-1946 tot 01-06-1947
Aantekeningen: Algemene Zaken, ministerie van Economische Zaken

Functie: Vice-voorzitter
vanaf 1947
Aantekeningen: van de financieel-economische (2e) commissie van de Algemene Vergadering van de VN, tot in elk geval 1956.

Functie: Raadadviseur
vanaf 01-06-1947 tot 01-01-1950
Aantekeningen: van het directoraat-generaal voor de BEB. Hij leidde in die hoedanigheid de Nederlandse delegaties naar de zittingen van de ECOSOC.

Functie: Vice-voorzitter
vanaf 1949
Aantekeningen: van WITHALL

Functie: Voorzitter
vanaf 1950 tot 1956
Aantekeningen: van de interdepartementale commissie voor internationale technische hulp (1950)

Functie: Chef
vanaf 01-01-1950 tot 06-11-1956
Aantekeningen: DIO, DGPZ. Na 06-11-1956 op non-activiteit. Gaat de politiek in voor de PvdA

Functie: Lid
vanaf 06-11-1956 tot 22-02-1967
Aantekeningen: van de Tweede Kamer voor de PvdA

Functie: Buitengewoon hoogleraar
vanaf 1960 tot 1972
Aantekeningen: Internationale Politieke Betrekkingen, RUU.

Functie: Raadadviseur
vanaf 01-04-1960 tot 01-07-1967
Aantekeningen: in algemene dienst. In 1964 is hij R.A. op non-activiteit wegens lidmaatschap van de Tweede Kamer.

Functie: Lid
vanaf 22-01-1964 tot 07-12-1970
Aantekeningen: van de NAR

Functie: Voorzitter
vanaf 02-12-1970 tot 04-09-1978
Aantekeningen: van de NAR. Volgens website Parlement & Politiek tot 1978 CF. Vanaf 1978 erelid.

Functie: Lid
vanaf 02-12-1970
Aantekeningen: NCO-I namens NAR, 1973

Functie: Lid
vanaf 01-09-1975 tot 01-10-1978
Aantekeningen: Raad van State in buitengewone dienst