Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

P.R. Bentz van den Berg


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Bentz van den Berg
  P.R.
 
 
 
 
  Ir.
 
 

Functie: Directeur
Aantekeningen: van de Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken N.V., 1955, 1962; 1965.

Functie: Voorzitter
Aantekeningen: van het Centraal Orgaan voor de Economische Betrekkingen met het Buitenland, waarin een aanvulling wordt gegeven op de Nota van de Raad van Nederlandse Werkgeversverbonden. 1965, 1967

Functie: Voorzitter
Aantekeningen: Nederlandse Afdeling van de Eonomische Liga voor Europese Samenwerking, 1955, 1976

Functie: Lid
Aantekeningen: van het Curatorium van het Afrika Instituut, mei 1962

Functie: Vice-voorzitter
Aantekeningen: Ligue Européenne de Cooperation Economique (LECE/ELES), 1955

Functie: Delegatielid
vanaf 1947
Aantekeningen: Staalcommissie, Conseil Tripartite

Functie: Lid NAR
vanaf 22-01-1964 tot 25-10-1971
Aantekeningen: directeur van de Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken N.V