Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

J.Th. Bonnerman


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Bonnerman
  J.Th.
 
  Johan Theodoor
 
  Man
  mr.
  8-7-1896
  19-12-1977

Functie: Wnd. secretaris-generaal
vanaf 1945 tot 01-01-1947
Aantekeningen: van het Ministerie van Landbouw, Visserij & Voedselvoorziening

Functie: Secretaris-generaal van LV&V
vanaf 01-01-1947 tot 01-01-1956
Aantekeningen: was vanaf september 1955 voorafgaand aan zijn onvrijwillig ontslag met verlof.