Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

W. Brand


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Brand
  W.
 
  Willem
 
  Man
  prof. dr.
 
 

Functie: Verbonden
Aantekeningen: aan het Secretariaat voor technical assistance van de VN, 1949

Functie: Lid
Aantekeningen: Commissie Zuivelhulp Landbouwschap en Produktschap voor Zuivel, 1968-1969

Functie: Lid
Aantekeningen: Technical Assistance Comittee v.d. VN, 1951

Functie: Lid
Aantekeningen: Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking SER/ISEA, 1978

Functie: Hoogleraar
vanaf 1957 tot 1980
Aantekeningen: Staathuishoudkunde der niet-westerse beschavingsgebieden, RU Leiden

Functie: Lid NAR
vanaf 22-01-1964 tot 30-05-1980
Aantekeningen: hoogleraar in Leiden (economie)

Functie: Directeur
vanaf 1966
Aantekeningen: Instituut voor Sociaal-economische Studie van Minder-ontwikkelde Gebieden (ISMOG), UvA

Documenten