Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

J. Everts


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Everts
  J.
 
  Jacob
  Bob
  Man
  mr.
  21-3-1916
  24-5-2006

Functie: Lid
Aantekeningen: van de Commissie Van Ittersum in juni 1961

Functie: Lid
Aantekeningen: van de werkgroep Consortiumbeleid van de NAR, 1967

Functie: Chef
vanaf 1954 tot 1962
Aantekeningen: van de Directie Vrijhandelszone en OEES (DVO), Directoraat-Generaal Europese Samenwerking, ministerie van Buitenlandse Zaken, 1959, 1960, 1961

Functie: Lid
vanaf 1960 tot 1980
Aantekeningen: IRHP

Functie: Voorzitter
vanaf 1962 tot 1965
Aantekeningen: werkgroep Financiële Aspecten van DAC

Functie: Chef
vanaf 1963 tot 1968
Aantekeningen: van de Directie Economische Samenwerking (DES), Directoraat-generaal Europese Samenwerking, ministerie van Buitenlandse Zaken

Functie: Lid
vanaf 16-10-1964
Aantekeningen: van de Coördinatie Commissie inzake hulpverlening aan minder ontwikkelde landen

Functie: Voorzitter
vanaf 1965 tot 1972
Aantekeningen: van de Subcommissie Financieel-economische Hulp, coördinatie commissie inzake hulpverlening aan minder-ontwikkelde landen

Functie: Lid
vanaf 1965 tot 1968
Aantekeningen: Ned. delegatie Benelux commissie voor de BEB, ministerie van Econ. Zaken,

Functie: Chef
vanaf 1965 tot 1972
Aantekeningen: Directie Financieel-Economische Ontwikkelingshulp (DFO), DGIS, min. van BuZa. In de loop van 1972 wordt hij opgevolgd door P.C. Witte

Functie: Voorzitter
vanaf 1966
Aantekeningen: van de Commissie-Everts, Interdepartementale werkgroep voor Hulpverlening aan Indonesie

Functie: Directeur
vanaf 1972 tot 10-1975
Aantekeningen: UNDP

Functie: Resident representative
vanaf 10-1975
Aantekeningen: UNDP in Pakistan