Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

F.J. van der Dussen


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Dussen
  F.J.
  van der
 
 
  Man
  mr.
  15-10-1917
 

Functie: Ambtenaar
Aantekeningen: bij de Directie Algemene Zaken, Directie van de Landbouw, Ministerie van LV&V, 1961, 1963

Functie: Secretaris
Aantekeningen: Werkgroep sociale verzekering particuliere ontwikkelingswerkers 1968-1970

Functie: Lid
Aantekeningen: van de Commissie Van Ittersum in juni 1961

Functie: Lid
Aantekeningen: subcommissie Algemene Ontwikkelingssamenwerking, 1973

Functie: Secretaris
vanaf 1953
Aantekeningen: van de Nationale Commissie van Advies voor de Europese Landbouwintegratie, DIO van het Ministerie van LVV (1954)

Functie: Hoofd
vanaf 16-01-1965 tot 1967
Aantekeningen: Bureau Medefinanciering Projecten Particuliere Organisaties, Directie Internationale Technische Hulp (DTH/MP), DGIS, ministerie van Buitenlandse Zaken

Functie: Lid
vanaf 1967 tot 1970
Aantekeningen: subcommissie Financieel Economische Hulp, 1967

Functie: Administrateur
vanaf 1967 tot 1970
Aantekeningen: bij het bureau Beleidszaken, Directie Internationale Technische Hulp, (DTH/BL), DGIS, ministerie van Buitenlandse Zaken, 1969

Functie: Plv. chef
vanaf 1970 tot 1978
Aantekeningen: van de afdeling Internationale Betrekkingen van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1971

Functie: Lid
vanaf 01-07-1970 tot 01-12-1970
Aantekeningen: Werkcomité Internationaal Sociaal Welzijn