Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

G.B. de Grooth


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Grooth
  G.B.
  de
  Gerard Bernard
 
 
  Drs.
 
 

Functie: Ambtenaar
Aantekeningen: bij het Directoraat-Generaal van de BEB van het Ministerie van Economische Zaken (1963)

Functie: Directeur
Aantekeningen: van de Buitenlandse Economische Betrekkingen (BEB), 1964, 1965

Functie: Hoofd
Aantekeningen: Bureau Industriële en Agrarische Aangelegenhden, BEB, Ministerie van Economische Zaken (1958)

Functie: Hoofd
Aantekeningen: van de Directie Economische Samenwerking met Ontwikkelingslanden, D-G voor de BEB, ministerie van Economische Zaken, 1965

Functie: Voorzitter
Aantekeningen: van de Werkgroep Protocol 22-landen, 1973

Functie: Chef
Aantekeningen: Directie Koninkrijksaangelegenheden en Algemene Zaken (BEB, Economische Zaken), 1964

Functie: Adjunct directeur
Aantekeningen: van de Directie Integratie van het ministerie van Economische Zaken (1964)

Functie: Lid
vanaf 1964
Aantekeningen: Nederlandse delegatie in de Nederlands-Indonesische Commissie ter Behandeling van Financiële Vraagstukken

Functie: Lid
vanaf 05-03-1964
Aantekeningen: van de ambtelijk ad hoc commissie inzake subsidiëring van ontwikkelingsprojecten van particuliere organisaties (1964). Hij verving Timmermans, die met pensioen ging.

Functie: Plaatsvervangend lid
vanaf 16-10-1964
Aantekeningen: van de Coördinatie Commissie inzake hulpverlening aan minder ontwikkelde landen. Ook 1965

Functie: Hoofd
vanaf 1966 tot 1974
Aantekeningen: van de Directie Integratie, DG voor de BEB, ministerie van Economische Zaken

Functie: Plv. directeur-generaal
vanaf 1966 tot 31-12-1974
Aantekeningen: voor de BEB, ministerie van Economische Zaken, 1967, 1968, 1970

Functie: Directeur-generaal
vanaf 13-12-1974 tot 1-09-1984
Aantekeningen: van de Buitenlandse Economische Betrekkingen

Functie: Lid
vanaf 1980 tot 1981
Aantekeningen: Werkgroep Hulp in Noodsituaties