Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

J.G. Petit


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Petit
  J.G.
 
  Jean Guillaume
  Jan
  Man
  mr.
  4-2-1944
 

Functie: Werkzaam
vanaf 1-8-1971 tot 01-02-1979
Aantekeningen: bij het Bureau Beleidsvoorbereiding, Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking (DGIS/SA),1972, 1974

Functie: Secretaris
vanaf 1972 tot 1975
Aantekeningen: sub-commissie Hulpverleningsprogramma

Functie: Gedetacheerd
vanaf 01-02-1979 tot 01-02-1981
Aantekeningen: bij ILO in Genève

Functie: Ambtenaar
vanaf 01-02-1981 tot 1-1-1984
Aantekeningen: bij het Bureau Beleidsvoorbereiding, Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking (DGIS/SA).

Functie: Coördinator
vanaf 1982 tot 1983
Aantekeningen: Bureau EEG-aangelegenheden, DAL/EG

Functie: Hoofd
vanaf 1983
Aantekeningen: Bureau EEG-aangelegenheden, Directie Multilaterale Financiële Ontwikkelings-samenwerking en Speciale Programma's (DMP/EG)