Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

A. de Zeeuw


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Zeeuw
  A.
  de
  Aart
 
  Man
  Ir.
  24-1-1924
  4-1-2000

Functie: Directeur
tot 1973
Aantekeningen: Agrarische Produktie, Verwerking en Afzet, Directoraat-Generaal voor de Landbouw en Voedselvoorziening, ministerie van Landbouw en Visserij, 1973

Functie: Directeur-generaal
vanaf 1-5-1973 tot 2-1989
Aantekeningen: Landbouw en Voedselvoorziening, ministerie van Landbouw en Visserij.

Functie: Lid
vanaf 1980 tot 1981
Aantekeningen: Werkgroep Hulp in Noodsituaties

Functie: Chairman
vanaf 1982 tot 1986
Aantekeningen: GATT Committee of Trade in Agriculture

Functie: Chairman
vanaf 1986 tot 1990
Aantekeningen: GATT Agricultural Negotiations Committee (is een andere cie. dan de bovenstaande)