Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

R.J. van Schaik


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Schaik
  R.J.
  van
  Robert Jan
  Rob
  Man
  drs.
  4-5-1927
 

Functie: Lid
Aantekeningen: van de IRHP (interdepartementale Raad voor de Handelspolitiek) 1963

Functie: Hoofd
vanaf 1960 tot 1961
Aantekeningen: van het Bureau Vrijhandelszone, Directie Vrijhandel en OEES, ministerie van Buitenlandse Zaken

Functie: Hoofd
vanaf 1961 tot 10-1962
Aantekeningen: DVO: afdeling OEES- aangelegenheden, Directie Vrijhandelszone en OEES, ministerie van Buitenlandse Zaken, 1960, 1961

Functie: Sous-chef
vanaf 19-02-1962 tot 1-5-1967
Aantekeningen: van de Directie Economische Samenwerking (DES), DGES, ministerie van Buitenlandse Zaken,

Functie: Sous-chef
vanaf 1964 tot 1967
Aantekeningen: van de Directie Financieel-Economische Ontwikkelingshulp (DFO), DGIS, ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens sous-chef DES

Functie: Chef
vanaf 1-5-1967 tot 1978
Aantekeningen: van de Directie Economische Samenwerking (DES), DGES, ministerie van Buitenlandse Zaken.

Functie: Voorzitter
vanaf 1974 tot 1976
Aantekeningen: Environment Policy Committee, OECD

Functie: Ambassadeur
vanaf 02-1978 tot 1980
Aantekeningen: te Nairobi (MR 27-1-1978)

Functie: Permanent vertegenwoordiger
vanaf 02-1978 tot 1980
Aantekeningen: bij UNEP (MR 27-1-1978)

Functie: Lid
vanaf 1980 tot 1981
Aantekeningen: Werkgroep Hulp in Noodsituaties

Functie: Directeur-generaal Internationale Samenwerking
vanaf 01-09-1980 tot 01-03-1984
Aantekeningen: N.B. Inwerkperiode vanaf 1/6/1980

Functie: Voorzitter
vanaf 02-1981
Aantekeningen: Werkgroep Heroverweging Ontwikkelingssamenwerking

Functie: Permanent vertegenwoordiger bij de VN
vanaf 1984
Aantekeningen: Genève, 1985