Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

Th.C. Hijzen


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Hijzen
  Th.C.
 
  Theodorus
 
  Man
  Drs
 
 

Functie: Directeur-generaal
Aantekeningen: ad interim, Directeur-Generaal a.i. van het Directoraat-Generaal Buitenlandse Handel.

Functie: Vertegenwoordiger
Aantekeningen: Europese Commissie tijdens 21e zitting GATT, 1964

Functie: Vertegenwoordiger
Aantekeningen: van de EEG in Genève, 1964

Functie: Plv.directeur-generaal
Aantekeningen: Externe Betrekkingen (DG I) van de Europese Commissie, 1975

Functie: Plv. directeur
vanaf 1951 tot 1952
Aantekeningen: Multilaterale Zaken, BEB; tevens hoofd afdeling Economische Samenwerking in Europees Verband

Functie: Plv. directeur
vanaf 1952 tot 1958
Aantekeningen: Directie Integratie, BEB

Functie: Directeur
vanaf 1-7-1958
Aantekeningen: Algemene Zaken, Betrekkingen met Internationale Organisaties, DG-I (Buitenlandse betrekkingen) bij Europese Commissie, 1959, 1964