Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

R.A. van Swinderen


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Swinderen
  R.A.
  van
  Reneke Alexander
  Rein
  Man
  jhr. drs.
  30-4-1926
  9-12-2009

Functie: Secretaris
Aantekeningen: IRHP, 1973

Functie: Lid
Aantekeningen: beperkte IRHP-groep inzake UNCTAD-aangelegenheden, 1971

Functie: Werkzaam
Aantekeningen: bij het Secretariaat van de Coördinatie Commissie, 1973

Functie: Hoofd
vanaf 1966 tot 1970
Aantekeningen: Bureau EEG van DGES, 1968

Functie: Eerste medewerker
vanaf 1970 tot 1972
Aantekeningen: DIE, DGES

Functie: Sous-chef
vanaf 1972 tot 1-10-1973
Aantekeningen: van de Directie Integratie Europa, Directoraat-Generaal Europese Samenwerking, ministerie van Buitenlandse Zaken, 1973

Functie: Chef
vanaf 01-10-1973 tot 15-07-1977
Aantekeningen: van de Directie Integratie Europa (DIE), Directoraat-Generaal Europese Samenwerking, ministerie van Buitenlandse Zaken

Functie: Directeur
vanaf 1977 tot 1982
Aantekeningen: Bureau van de Ned. PV te Brussel

Functie: Chef
vanaf 1982
Aantekeningen: Directie Raad van Europa en Wetenschappelijke Samenwerking (DRW), ministerie van Buitenlandse Zaken

Functie: Plv. directeur-generaal
vanaf 1982 tot 1986
Aantekeningen: Europese Samenwerking (DGES), ministere van Buitenlandse Zaken

Functie: Directeur-generaal
vanaf 1986
Aantekeningen: Europese Samenwerking (DGES), ministerie van Buitenlandse Zaken