Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

D.J. de Geer


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Geer
  D.J.
  de
  Dirk Jan
 
  Man
  jhr. mr.
  9-11-1934
 

Functie: Lid
Aantekeningen: van de Subcommissie Financieel-economische Hulp (subcommissie 2), 1965.

Functie: Referendaris
Aantekeningen: 2e klasse bij de afdeling Algemene Zaken, Directie Buitenlands Betalingsverkeer, Generale Thesaurie, ministerie van Financiën (1965)

Functie: Adjunct-referendaris
vanaf 1962 tot 16-7-1969
Aantekeningen: afdeling Algemene Zaken van de Directie Buitenlands Betalingsverkeer van ministerie van Financiën, 1964

Functie: Hoofd
vanaf 16-7-1969 tot 1-4-1972
Aantekeningen: Bureau OESO en Benelux, Directie Economische Samenwerking, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Functie: Directeur
vanaf 1-4-1972
Aantekeningen: Internationale Zaken, Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, 1980