Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

A. de Staercke


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Staercke
  A.
  de
  André
 
  Man
 
  10-11-1913
  12-2001

Functie: Lid
Aantekeningen: Conseil d'Administration, Office Belge du Commerce Extérieur, 1955

Functie: Vertegenwoordiger
Aantekeningen: van België tijdens besprekingen over Wapenpool, Parijs 17-1-1955.

Functie: Administrateur délégué
Aantekeningen: Fédération des Industries Belges, 1955

Functie: Kabinetschef
vanaf 1947 tot 1951
Aantekeningen: van de Minister-President, België

Functie: Permanent vertegenwoordiger
vanaf 1952 tot 1976
Aantekeningen: van België bij de NAVO