Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

Guerard


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Guerard
 
 
 
 
  Man
 
 
 

Functie: Onderdirecteur
Aantekeningen: Buitenlandse Arbeidskrachten (commissie? Organisatie?)

Functie: Delegatielid
Aantekeningen: Franse delegatie Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Conseil Tripartite

Documenten