Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

M.H.J.Ch. Rutten


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Rutten
  M.H.J.Ch.
 
  Marie Hubert Jules Charles
  Charles
  Man
  Mr.
  19-11-1920
  21-7-2010

Functie: Hoofd
vanaf 1-4-1950 tot 6-1952
Aantekeningen: Bureau Benelux-zaken, ministerie van Buitenlandse Zaken

Functie: Gedetacheerd
vanaf 6-1952 tot 13-6-1953
Aantekeningen: bij het secretariaat van de Interim-Commissie voor de Europese Defensie Gemeenschap te Parijs

Functie: Hoofd
vanaf 13-6-1953 tot 1-2-1955
Aantekeningen: Bureau Raad van Europa, Directie Westelijke Samenwerking, ministerie van Buitenlandse Zaken

Functie: Hoofd
vanaf 1-2-1955 tot 1958
Aantekeningen: Bureau Integratie Europa, Directie Westelijke Samenwerking, ministerie van Buitenlandse Zaken

Functie: Adviseur
vanaf 1959 tot 1960
Aantekeningen: voor Internationale Atoomzaken, ministerie van Buitenlandse Zaken

Functie: Plv. permanent vertegenwoordiger
vanaf 1960 tot 1969
Aantekeningen: bij de EEG in Brussel (adjunct-pv)

Functie: Permanent vertegenwoordiger
vanaf 1969 tot 1972
Aantekeningen: van Nederland bij de VN in New York

Functie: Vice-voorzitter
vanaf 1972 tot 1974
Aantekeningen: van de Coördinatiecommissie inzake Hulpverlening aan Minder-Ontwikkelde Landen, 1972.

Functie: Plv. directeur-generaal
vanaf 01-07-1972 tot 1974
Aantekeningen: Internationale Samenwerking (DGIS), ministerie van Buitenlandse Zaken (begint werkzaamheden half augustus).

Functie: Directeur-generaal
vanaf 1974 tot 1980
Aantekeningen: Politieke Zaken (DGPZ), BuZa

Functie: Permanent vertegenwoordiger
vanaf 1980 tot 1986
Aantekeningen: bij de EGA & EEG (MR 18/19-10-1979)