Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

A.J. Bogaardt


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Bogaardt
  A.J.
 
 
 
 
  ir.
 
 

Functie: Landbouwattaché
Aantekeningen: bij de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de VN in Genève, 1965

Functie: Lid
Aantekeningen: delegatie 22e zitting GATT 1965

Functie: Referendaris
Aantekeningen: bij de afdeling Mondiale Organisaties, Directoraat Internationale Economische Samenwerking, Directoraat-Generaal van de Voedselvoorziening, ministerie van LV&V, 1964

Functie: Werkzaam
Aantekeningen: Directie Voedselvoorziening LVV, 1952

Functie: Lid
Aantekeningen: Regeringscommissariaat van Buitenlandse Agrarische Betrekkingen

Functie: Delegatielid
vanaf 1946
Aantekeningen: Commissie voor Kunstmest, Conseil Tripartite

Functie: Lid
vanaf 24-02-1964 tot 20-03-1964
Aantekeningen: delegatie 21e zitting GATT