Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

J. Pretsch


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Pretsch
  J.
 
  Joachim
 
  Man
 
  1909
  1970

Functie: Lid
Aantekeningen: Commissie voor Atoomenergie van het Spaak-Comité, 1955

Functie: Werkzaam
vanaf 1949 tot 1955
Aantekeningen: bij Bundesministerium fúr Wirtschaft

Functie: Vice-voorzitter
vanaf 1956
Aantekeningen: Studiesyndicaat voor de bouw van een Europese istopenfabriek.

Functie: Werkzaam
vanaf 1956 tot 1963
Aantekeningen: bij Bundesministerium fúr Atomkernenergie und Wasserwirtschaft

Documenten