Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands

J.H. Lubbers


Achternaam:
Voorletters:
Tussenvoegsel:
Voornaam:
Roepnaam:
Geslacht:
Titulatuur:
Geboortedatum:
Sterfdatum:
  Lubbers
  J.H.
 
  Jan Hendrik
  Jan
  Man
  Dr.
  18-2-1919
  21-3-2008

Functie: Lid
Aantekeningen: Nederlandse delegatie naar 22e Alg. Verg. VN, 1967

Functie: Ambassaderaad
vanaf 1962 tot 1965
Aantekeningen: bij de Permanente Missie van het Koninkrijk bij de VN te New York.

Functie: Vertegenwoordiger
vanaf 1963 tot 1963
Aantekeningen: van Nederland in het Special Committee on Coordination van de VN (1963)

Functie: Lid
vanaf 1965 tot 1965
Aantekeningen: Koninkrijksdelegatie 1e zitting Raad voor Handel en Ontwikkeling (UNCTAD I) 1965

Functie: Gevolmachtigd minister
vanaf 1965 tot 1969
Aantekeningen: van Nederland bij de VN te New York

Functie: Plv. permanent vertegenwoordiger
vanaf 1969 tot 1973
Aantekeningen: van Nederland bij de Europese Gemeenschap in Brussel

Functie: Ambassadeur
vanaf 1973 tot 1977
Aantekeningen: van Nederland te Oslo

Functie: Permanent vertegenwoordiger
vanaf 1977 tot 1980
Aantekeningen: van Nederland bij EG te Brussel Op MR vergadering 2/7/76 benoemd als PV-EG

Functie: Ambassadeur
vanaf 25-08-1980 tot 1984
Aantekeningen: te Washington (MR 18/19-10-1979)