Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 171039 bedragen gevonden.

Regio Post Jaar Bron Noot
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1795
39.341
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan prmo oct. ---- [voorgaande jaar] en verschenen ultimo maart ---- [lopende jaar] ter somma van ---- , de halve uitdrift of impost op ossen en varkens mede daaronder begrepen
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1794
47.783
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan prmo oct. ---- [voorgaande jaar] en verschenen ultimo maart ---- [lopende jaar] ter somma van ---- , de halve uitdrift of impost op ossen en varkens, welke verscheenen is geweest ultimo september ---- [lopende jaar] mede daar onder begrepen
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1793
48.928
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan prmo oct. ---- [voorgaande jaar] en verschenen ultimo maart ---- [lopende jaar] ter somma van ---- , de halve uitdrift of impost op ossen en varkens, welke verscheenen is geweest ultimo september ---- [lopende jaar] mede daar onder begrepen
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1792
47.765
303 [N.B. ook in de jaren 1786 t/m 1791 originele postomschrijving dito]
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1791
46.447
303  
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1790
46.045
303  
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1789
45.776
303  
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1788
46.144
303  
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1787
46.775
303  
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1786
46.496
303  
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1785
303 [de hele post is geschrapt] Eerstelijk wordt door den rendant ingebracht den ontfangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan primo october 1784 en verscheenen ultimo meert 1785, ter somma van f. 46.083 daaronder begrepen de halve uitdriften of den impost op op ossen en varkens, den laatsten september verscheenen geweest onder korting echter van f. 18.519 welke gedurende de vacature van het ontfangersambt, bij de ette C. Hilbrands als administrerende het comptoir generaal ontfangen en aan den rendant als contante penningen aangerekent zijn, blijkelijk afrekening met de etteHilbrans gemaakt dus hier slegts voor ontfangst kan worden uitgetrokken f. 27.564 [NB: 1784-1779 weer de originele noottekst, zie vorige jr}
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1784
45.870
303  
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1783
45.557
303  
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1782
45.330
303  
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1781
45.269
303  
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1780
43.815
303  
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1779
42.025
303  
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1778
42.087
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den imposten op ossen en varkens den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1746
44.504
303 Eerstelijk word door den rendant ingebragt den ontfangst der generaele middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en geexpireert den laatsten maart ---- [lopende jaar, monterende een somma van ---- sijnde daaronder mede begrepen de halve uitdriften , zijnde den impost op ossens en varkens den laatsten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1762
47.150
303 Eerstelijk word door den rendant ingebragt den ontfangst der generaele middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den impost op en varkens ossen den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1744
56.482
303 Eerstelijk word door den rendant ingebragt den ontfangst der generaele middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en geexpireert den laatsten maart ---- [lopende jaar, monterende een somma van ---- sijnde daaronder mede begrepen de halve uitdriften , zijnde den impost op ossens en varkens den laatsten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1777
42.348
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den imposten op ossen en varkens den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1776
44.685
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den imposten op ossen en varkens den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1775
45.128
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den imposten op ossen en varkens den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1774
45.978
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den imposten op ossen en varkens den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1773
45.998
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den imposten op ossen en varkens den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1772
44.911
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den imposten op ossen en varkens den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1771
43.475
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den imposten op ossen en varkens den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1770
47.595
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den imposten op ossen en varkens den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1769
49.693
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den imposten op ossen en varkens den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1768
50.652
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den imposten op ossen en varkens den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1767
50.245
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den imposten op ossen en varkens den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1766
49.991
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den imposten op ossen en varkens den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1765
49.445
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den imposten op ossen en varkens den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1747
48.965
303 Eerstelijk word door den rendant ingebragt den ontfangst der generaele middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en geexpireert den laatsten maart ---- [lopende jaar, monterende een somma van ---- sijnde daaronder mede begrepen de halve uitdriften , zijnde den impost op ossens en varkens den laatsten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1757
45.428
303 Eerstelijk word door den rendant ingebragt den ontfangst der generaele middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en geexpireert den laatsten maart ---- [lopende jaar, monterende een somma van ---- sijnde daaronder mede begrepen de halve uitdriften , zijnde den impost op ossens en varkens den laatsten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1756
44.134
303 Eerstelijk word door den rendant ingebragt den ontfangst der generaele middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en geexpireert den laatsten maart ---- [lopende jaar, monterende een somma van ---- sijnde daaronder mede begrepen de halve uitdriften , zijnde den impost op ossens en varkens den laatsten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1753
42.660
303 Eerstelijk word door den rendant ingebragt den ontfangst der generaele middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en geexpireert den laatsten maart ---- [lopende jaar, monterende een somma van ---- sijnde daaronder mede begrepen de halve uitdriften , zijnde den impost op ossens en varkens den laatsten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1752
44.500
303 Eerstelijk word door den rendant ingebragt den ontfangst der generaele middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en geexpireert den laatsten maart ---- [lopende jaar, monterende een somma van ---- sijnde daaronder mede begrepen de halve uitdriften , zijnde den impost op ossens en varkens den laatsten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1750
36.069
303 Eerstelijk word door den rendant ingebragt den ontfangst der generaele middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en geexpireert den laatsten maart ---- [lopende jaar, monterende een somma van ---- sijnde daaronder mede begrepen de halve uitdriften , zijnde den impost op ossens en varkens den laatsten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1742
43.595
303 De rendant heeft ontfangen de generaele middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en geexpireert den laatsten maart ---- [lopende jaar, monterende een somma van ---- sijnde daaronder mede begrepen de halve uitdriften , zijnde den impost op ossens en varkens den laatsten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1764
48.255
303 Ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den imposten op ossen [!] den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1763
47.334
303 Eerstelijk word door den rendant ingebragt den ontfangst der generaele middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den impost op ossen den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1761
46.735
303 Eerstelijk word door den rendant ingebragt den ontfangst der generaele middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den impost op en varkens ossen den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1760
45.755
303 Eerstelijk word door den rendant ingebragt den ontfangst der generaele middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den impost op en varkens ossen den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1759
45.027
303 Eerstelijk word door den rendant ingebragt den ontfangst der generaele middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den impost op en varkens ossen den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1758
44.781
303 *Eerstelijk word door den rendant ingebragt den ontfangst der generaele middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1 october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopendejaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halve uitdriften sijnde den impost op en varkens ossen den laasten september---[lopende jaar] verscheenen geweest [* geeft aan welke posten uit de eerste rekening over 1758, van Carsten, komen]
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1755
43.966
303 Eerstelijk word door den rendant ingebragt den ontfangst der generaele middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en geexpireert den laatsten maart ---- [lopende jaar, monterende een somma van ---- sijnde daaronder mede begrepen de halve uitdriften , zijnde den impost op ossens en varkens den laatsten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1754
43.060
303 Eerstelijk word door den rendant ingebragt den ontfangst der generaele middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en geexpireert den laatsten maart ---- [lopende jaar, monterende een somma van ---- sijnde daaronder mede begrepen de halve uitdriften , zijnde den impost op ossens en varkens den laatsten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe generale middelen Drenthe en Ruinen 1751
41.630
303 Eerstelijk word door den rendant ingebragt den ontfangst der generaele middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en geexpireert den laatsten maart ---- [lopende jaar, monterende een somma van ---- sijnde daaronder mede begrepen de halve uitdriften , zijnde den impost op ossens en varkens den laatsten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest