Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Generale middelen Drenthe en Ruinen in Drenthe worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 125 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Drenthe 1771
43.475
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den imposten op ossen en varkens den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe 1772
44.911
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den imposten op ossen en varkens den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe 1773
45.998
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den imposten op ossen en varkens den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe 1774
45.978
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den imposten op ossen en varkens den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe 1775
45.128
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den imposten op ossen en varkens den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe 1776
44.685
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den imposten op ossen en varkens den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe 1777
42.348
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den imposten op ossen en varkens den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe 1778
42.087
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan 1october ---- [vorige jaar] en verscheenen ultimo maart ---- [lopende jaar] monterende een somma van ---- , daaronder mede begrepen de halveuitdriften of den imposten op ossen en varkens den laasten september ---- [lopende jaar] verscheenen geweest
Drenthe 1779
42.025
303  
Drenthe 1780
43.815
303  
Drenthe 1781
45.269
303  
Drenthe 1782
45.330
303  
Drenthe 1783
45.557
303  
Drenthe 1784
45.870
303  
Drenthe 1785
303 [de hele post is geschrapt] Eerstelijk wordt door den rendant ingebracht den ontfangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan primo october 1784 en verscheenen ultimo meert 1785, ter somma van f. 46.083 daaronder begrepen de halve uitdriften of den impost op op ossen en varkens, den laatsten september verscheenen geweest onder korting echter van f. 18.519 welke gedurende de vacature van het ontfangersambt, bij de ette C. Hilbrands als administrerende het comptoir generaal ontfangen en aan den rendant als contante penningen aangerekent zijn, blijkelijk afrekening met de etteHilbrans gemaakt dus hier slegts voor ontfangst kan worden uitgetrokken f. 27.564 [NB: 1784-1779 weer de originele noottekst, zie vorige jr}
Drenthe 1786
46.496
303  
Drenthe 1787
46.775
303  
Drenthe 1788
46.144
303  
Drenthe 1789
45.776
303  
Drenthe 1790
46.045
303  
Drenthe 1791
46.447
303  
Drenthe 1792
47.765
303 [N.B. ook in de jaren 1786 t/m 1791 originele postomschrijving dito]
Drenthe 1793
48.928
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan prmo oct. ---- [voorgaande jaar] en verschenen ultimo maart ---- [lopende jaar] ter somma van ---- , de halve uitdrift of impost op ossen en varkens, welke verscheenen is geweest ultimo september ---- [lopende jaar] mede daar onder begrepen
Drenthe 1794
47.783
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan prmo oct. ---- [voorgaande jaar] en verschenen ultimo maart ---- [lopende jaar] ter somma van ---- , de halve uitdrift of impost op ossen en varkens, welke verscheenen is geweest ultimo september ---- [lopende jaar] mede daar onder begrepen
Drenthe 1795
39.341
303 Eerstelijk word door den rendant ingebracht den ontvangst der generale middelen over de landschap Drenthe en heerlijkheid Ruinen ingegaan prmo oct. ---- [voorgaande jaar] en verschenen ultimo maart ---- [lopende jaar] ter somma van ---- , de halve uitdrift of impost op ossen en varkens mede daaronder begrepen