Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Militie in Drenthe worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 185 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Drenthe 1660
61.228
303 [compagnie ruiters: J. van Welvelde f.14552, H. van Echten f.14552, voetvolk: Allardt Polman, Antonis Polman, drost Van den Boetzelaer]
Drenthe 1661
66.529
303 [compagnie ruiters: J. van Welvelde f.16371, H. van Echten f.16371, voetvolk: Allardt Polman, Antonis Polman, drost Van den Boetzelaer]
Drenthe 1662
57.501
303 [compagnie ruiters: J. van Welvelde f.15251, H. van Echten f.15251, voetvolk: Allardt Polman, Antonis Polman, drost Van den Boetzelaer]
Drenthe 1663
50.440
303 [compagnie ruiters: J. van Welvelde f.13432, H. van Echten f.13432, voetvolk: Allardt Polman, H. Struuck en voorganger Antonis Polman, R. van Lohn]
Drenthe 1664
56.745
303 [compagnie ruiters: J. van Welvelde f.15111, H. van Echten f.15111, voetvolk: A. Polman, H. Struuck, R. van Lohn]
Drenthe 1665
52.337
303 [compagnie ruiters: J. van Welvelde f.10074, H. van Echten f.15111, voetvolk: A. Polman, H. Struuck, R. van Lohn, W. Keerweer]
Drenthe 1666
72.957
303 [compagnie ruiters: H. van Echten, f.18681, voetvolk: compagnieen vanA. Polman, H. Struuck, R. van Lohn, W. Keerweer, J. Weier, alsmede aanritsgeld voor f.3630]
Drenthe 1667
101.682
303 [compagnie ruiters: H. van Echten, f.23517, voetvolk: compagnieen vanA. Polman, H. Struuck, R. van Lohn, W. Keerweer, J. Weier, J. Halqueth, compagnie ruiters van J. van Welvelde
Drenthe 1668
99.150
303 [compagnie ruiters: H. van Echten, f.23517, voetvolk: compagnieen vanA. Polman, H. Struuck, R. van Lohn, A. van Bonnema, J. Weier, J. Halqueth]
Drenthe 1669
74.783
303 [compagnie ruiters: H. van Echten, f.18102, voetvolk: compagnieen vanA. Polman, H. Struuck, R. van Lohn, A. van Bonnema, J. Weier, J. Halqueth, J. van Raesvelt, overste van een vorstelijk Lunenburghs regiment.]
Drenthe 1670
52.029
303 [compagnie ruiters: H. van Echten, f.15111, voetvolk: compagnieen vanA. Polman, H. Struuck, R. van Lohn, A. van Bonnema]
Drenthe 1671
60.838
303 [compagnie ruiters: H. van Echten, f.17222, voetvolk: compagnieen vanA. Polman, H. Struuck, R. van Lohn, A. van Bonnema]
Drenthe 1672
108.728
303 [compagnie ruiters: H. van Echten, f.21128, C. van Dongen f.21128,G. Struuck f.21128, Voetvolk: compagnieen van A. Polman, H. Struuck, R. van Lohn, A. van Bonnema]
Drenthe 1674
32.017
303 [compagnie ruiters: wijlen H. van Echten, nu H. Sichterman f.4104, C.van Dongen f.5282. G. Struuck f.5004 A. Hegewolt f.4005 Voetvolk: compagnieen van A. Polman, H. Struuck, R. van Lohn, A. van Bonnema,B.E. van Bernsaw, H. Hoedt (deze rekening, en dus ook dit hoofdstuk, heeft betrekking op twee jaren.)]
Drenthe 1675
30.562
303 [compagnie ruiters: H. van Echten, f.5282. Voetvolk: regiment Laurents van Fersen f.12640, compagnie Laurents van Fersen f.1264, en gelijkebedragen voor compagnieen van H. Montgommerij, C. van Arents, A. van Groenevelt, F. van Kruseman, D. van Swerin, J.H. van Borstell, C.C. van Bucholts, O. van Swieten, B.E. van Kleist]
Drenthe 1676
88.190
303 [compagnie ruiters: H. Sichterman, Compagnieen voetvolk: W. ter Brugge, H. Montgommerij, Ch. van Arents, A Groeneveldt, E.H. van Krusemarck, D. van Swerin, J.H. van Borstell, Ch. van Berckholts, O. van Zieten, B.E. van Kleist, C. van Hervelt, plus betaling van 'tgeen nog manqueert aen de twee maenden solts voor de ritmeester Albart Hagewolts compagnie den 20/30 meij 1672 vervallen.']
Drenthe 1677
157.688
303 [compagnie ruiters: H. Sichterman, Compagnieen voetvolk: W. ter Brugge, H. Montgommerij, Ch. van Arents, I. van Uitterwijck, E.H. van Krusemarck, D. van Swerin, J.H. van Borstell, F. Sickinga, O. van Zieten, G.W. Croonfels, C. van Hervelt]
Drenthe 1678
123.763
303  
Drenthe 1679
113.840
303  
Drenthe 1680
66.944
303  
Drenthe 1681
86.003
303  
Drenthe 1682
77.339
303  
Drenthe 1683
92.116
303 [compagnie ruiters: H. Sichterman, compagnieen voetvolk: G.G. van Linstouw, Ch. van Arents, I. van Uitterwijck, D. van Swerin, W. Hofman van Someren, F. Sickinghe, O. van Zieten, prins Hendrik Casimir van Nassau, en 'betalinge gedaen tot recruteringe ofte versterckinge van de compagnien staende op dese landschap gerepartieert' en 'betalinge gedaanaen die gewesenen capitain Albart Hagewoldt, uit de tractementen van de lieuteant en cornet van Sichtermans compagnie, mitdgaders aan den afgetreden cornet Johan Godfried Pistor, om t'samen hierna van de ordonnantie van de voorseide compagnie van ritmeester Sichterman af te trecken.]
Drenthe 1684
88.551
303  
Drenthe 1685
97.807
303  
Drenthe 1686
65.899
303  
Drenthe 1687
70.653
303  
Drenthe 1688
70.713
303 [Compagnie ruiters: H. Sichterman, Compagnieen voetvolck prins Hendrik Casimir van Nassau, G.G. van Linstouw, Ch. Van Arents,Van Uitterwijck, J.A. Sichterman, W. Hofman van Someren, F. Sikinghe,Van Zieten, volgt een 'Betalinghe gedaan aan den gewesen capitain Albart Hagewoldt, uit de tractementen van den lieutenant ende cornet van den ritmeester Sichtermans compagnie, mitsgaders aan den afgetreden cornet Johan Godefried Pistor, om't samen hierna van de ordonnantien van de ordonnantien van de compagnie van gemelde ritmeester Sichterman te decorteren, insgelijks van de vaendrigh de Renghers om hierna van capitain Somerens Compagnie ordonnantien, alsmede hetgeene aan den vaendrigh Bellin is betaalt, mede van voormelde ordonnantien van capitain Van Zieten's compagnie af te trekken.'
Drenthe 1689
75.908
303 [Compagnie ruiters: H. Sichterman. Compagnieen voetvolck prins Hendrik Casimir van Nassau, G.G. van Linstouw, Ch. Van Arents,Van Uitterwijck, J.A. Sichterman, W. Hofman van Someren, F. Sikinghe,Van Zieten, volgt een 'Betalinghe gedaan aan den gewesen capitain Albart Hagewoldt, uit de tractementen van den lieutenant ende cornet van den ritmeester Sichtermans compagnie, mitsgaders aan den afgetreden cornet Johan Godefried Pistor, om't samen hierna van de ordonnantien van de ordonnantien van de compagnie van gemelde ritmeester Sichterman te decorteren, insgelijks van de vaendrigh de Renghers om hierna van capitain Somerens Compagnie ordonnantien, alsmede hetgeene aan den vaendrigh Bellin is betaalt, mede van voormelde ordonnantien van capitain Van Zieten's compaqgnie af te trekken.' (f.1087). Totaal militie gerepartieert op de landschap f.63535-15-12. Zweedse troepen: Van Spar en Eijckstedt f.11.252. 'Betalinge gedaan van de 16 koppen waarmede de ordinarisse militie, ofte compagnieen staande op de repartitie van dese landschap zijn versterckt.' f.1120.
Drenthe 1690
130.175
303 [Compagnieen ruiters: H. Sichterman, G. Salomon. Compagnieen voetvolck prins Hendrik Casimir van Nassau, G.G. van Linstouw, Ch. Van Arents,Van Uitterwijck, J.A. Sichterman, W. Hofman van Someren, F. Sikinghe,Van Zieten, R. van Dongen, en 'Betalinghe gedaan bij avance aan den vaandrigh Rudolf de Rebhers om hierna van capitain van Someren's compagnie ordonnantien af te trekken (f.832) overgenomen Zweedse troepen: C.W. van Spar, A.F. van Eijkstedt.'Betalinge gedaan van de 16 koppen, waarmede de ordinarisse militie ofte compagnieen staande op de repartitie van dese landschap zijn versterkt.'(7 x f.315-9 aan verschillende officieren). 'Betalinge gedaan van anritsgelden van de nieuw geworvene compagnie van capitain Rutger van Dongen' (f.2100).]
Drenthe 1691
124.505
303 [Compagnieen ruiters: H. Sichterman, G. Salomon. Compagnieen voetvolck prins Hendrik Casimir van Nassau, G.G. van Linstouw, Ch. Van Arents,Van Uitterwijck, J.A. Sichterman, W. Hofman van Someren, F. Sikinghe,Van Zieten, R. van Dongen, en 'Betalinghe gedaan bij avance aan den vaandrigh Rudolf de Rebhers om hierna van capitain van Someren's compagnie ordonnantien af te trekken (f.416) overgenomen Zweedse troepen: C.W. van Spar, A.F. van Eijkstedt. Volgt een betaling aan ritmeester G. Salomons tot recruteringe en completeringe van desselfs compagnie peerden.(f.2392)]
Drenthe 1692
59.600
303  
Drenthe 1693
127.917
303 [Compagnieen paarden van G. Salomon,Compagnieen te voet van prins Hendrik Casimir van Nassau, Van Linstouw, Van Arents, Van Uitterwijck, Sichterman, Hofman van Somer,F. Sikkinghe, Van Zieten, R. van Dongen, J.E. van Echten,overgenomen Zweedse troepen van: A.F. van Eijkstedt, A. Horn.]
Drenthe 1694
149.496
303 [Compagnieen paarden van G. Salomon,Compagnieen te voet van prins Hendrik Casimir van Nassau, Van Linstouw, Van Arents, Van Uitterwijck, Sichterman, Hofman van Somer,F. Sikkinghe, Van Zieten, R. van Dongen, J.E. van Echten,overgenomen Zweedse troepen van: A.F. van Eijkstedt/C.J. van Wedel A. Horn. Compagnie paarden van Bentleben en compagnie te voet van J.W. Staal.
Drenthe 1695
175.375
303 [Compagnieen paarden van G. Salomon, W.F. van Bentleben, N. Ritterich, L.F. van Webel ,Compagnieen te voet van Van Linstouw, Van Pallandt, Van Zieten, Van Uitterwijck, Sichterman, Hofman van Somer, F. Sikkinghe, R. van Dongen, J.E. van Echten, prins Hendrik Casimir van Nassau, overgenomen Zweedse troepen van: C.J. van Wedel, A. Horn, 'insgelijx op de repartitie van dese landschap gestelt: J.W. Staal.
Drenthe 1696
200.358
303 [Compagnieen paarden van G. Salomon, W.F. van Bentleben, N. Ritterich, L.F. van Webel f.98.028. Compagnieen te voet van Van Linstouw, Van Pallandt, Van Zieten, Van Uitterwijck, Sichterman, Hofman van Somer, F. Sikkinghe, R. van Dongen, Isbrandts, prins Hendrik Casimir van Nassau, f.102.240]
Drenthe 1697
158.241
303 [Compagnieen paarden van G. Salomon, W.F. van Bentleben, N. Ritterich, L.F. van Webel f.78.036. Compagnieen te voet van Van Linstouw, Van Pallandt, Van Zieten, Van Uitterwijck, Sichterman, Hofman van Somer, F. Sikkinghe/G. Steenhart, R. van Dongen, Isbrandts, f80.204]
Drenthe 1698
143.423
303 [Compagnieen paarden van J.H. de Schmidt, G. Salomon, W.F. van Bentleben, N. Ritterich, L.F. van Webel f.30.432. Compagnieen te voet van Van Linstauw, Van Pallandt, Van Zieten, Van Uitterwijck, Sichterman, Hofman van Somer, G. Steenhart, R. van Dongen, Isbrandts, Schaap, De Bedarrides f.112.991]
Drenthe 1699
90.008
303 [Een compagnie paarden van J.H. de Schmidt, verder compagnieen te voet van Van Linstouw, Van Zieten, Van Uitterwijck, Sichterman, Hofman van Somer, R. van Dongen, Schaap, De Bedarrides eneen betaling gedaan aan de gardes van zijne majesteit de koning vanGroot Brittannie.]
Drenthe 1700
93.124
303 [Een compagnie paarden van J.H. de Schmidt, verder compagnieen te voet van Van Linstouw, Van Zieten, Van Uitterwijck, Sichterman, Hofman van Somer, R. van Dongen, Isbrandts, Schaap, De Bedarrides, Van Lintelo en een betaling gedaan aan de gardes van zijne majesteit de koning vanGroot Brittannie.]
Drenthe 1701
114.901
303 [twee compagnien paarden, van J.H. de Schmidt en A.H. Sloet,Verder compagnieen te voet van, Van Zieten, Van Uitterwijk, Sichterman, W.H. Hofman van Somer, R. Van Dongen, Isbrandts, N. Schaap, H. de Bedarrides , G.J. Van Dongn, Van Eckhardt, Van Lintelo (van Palts overgenomen troepen van) Ch. L Roij, J.F. van Ellern, en een betaling van 21 dagen soldij voor zes recruten van het regiment van colonels Linstouw.]
Drenthe 1702
175.206
303 [twee compagnien paarden, van J.H. de Schmidt en A.H. Sloet,Verder compagnieen te voet van Van Linstouw, Van Zieten, Van Uitterwijk, Sichterman, W.H. Hofman van Somer en opvolger Struuck, R. Van Dongen, Isbrandts, De bedarrides, G.J. Van Dongen, Van Eckhardt, Van Lintelo (van Palts overgenomen troepen van) Ch. Le Roij, J.F. van Ellern, een compagnie Deense troepen, een compagnie Munsterse troepen.]
Drenthe 1703
205.795
303 [twee compagnien paarden, van van J.H. de Schmidt en A.H. Sloet, drie compagnieen dragonders (overgenomen van Hessen-Cassel) Bremer, EEberstein en Hattenbach, Verder compagnieen te voet van Van Linstouw, Van Zieten, Van Uitterwijk, Sichterman, W.H. Hofman van Somer en opvolger Struuck, R. Van Dongen, Isbrandts, De bedarrides, G.J. Van Dongen, Van Eckhardt, Van Lintelo (van Palts overgenomen troepen van) Ch. Le Roij, J.F. van Ellern, een compagnie Deense troepen, een compagnie Munsterse troepen, en een betaling aan de tien compagnieen van het regiment van colonel van Lintsouw, van het douceur van f.600 voor iedere compagnie.]
Drenthe 1704
73.540
303 [twee compagnien paarden, van van J.H. de Schmidt en A.H. Sloet, drie compagnieen dragonders; Bremer, Eberstein, Hattenbachcompagnieen te voet van Van Zieten,Van Lintelo, en (overgenomen Osnabrugse troupes) Vinthus,
Drenthe 1705
218.245
303 [twee compagnien paarden, van van Echten tot Echten en A.H. Sloet, f.39.423-18-8, drie compagnieen dragonders; Bremer, Eberstein, Hattenbach61.854-0-0. 12 compagnieen te voet van van Linstouw, J.A. Sichterman,Struuck, Folckers, Van Zieten, R. Van Dongen, Isbrandts, De Bedarrides, Gerrit Jan Van Dongen, Van Eckhardt, Van Lintelo, en (overgenomen Osnabrugse troupes) Vinthus, alsmede de betaling aan de tien compagnieen van het regiment van colonel Sichterman wegens het douceur van f.600 aan jeder capitain. f.116.967
Drenthe 1706
217.660
303 [twee compagnien paarden, van van Echten tot Echten en A.H. Sloet, f.39.316-4, drie compagnieen dragonders; Bremer, Eberstein, Hattenbach,61684-19-0. 12 compagnieen te voet van van Linstouw, J.A. Sichterman,Struuck, Folckers, Van Zieten, R. Van Dongen, Isbrandts, De Bedarrides,Kijmmel, Van Eckhardt, Van Lintelo, en (overgenomen Osnabrugse troupes) Vinthus, alsmede de betaling aan de tien compagnieen van het regiment van colonel Sichterman wegens het douceur van f.600 aan jeder capitain. f.116.659
Drenthe 1707
220.348
303 [twee compagnien paarden, van van Echten tot Echten en Paschal, f.42004-11-12, drie compagnieen dragonders; Bremer, Eberstein, Hattenbach61684-19-0. 12 compagnieen te voet van van Linstouw, J.A. Sichterman,Struuck, Folckers, Van Zieten, R. Van Dongen, Isbrandts, De Bedarrides,Kijmmel, Van Eckhardt, Van Lintelo, en (overgenomen Osnabrugse troupes) Vinthus, alsmede de betaling aan de tien compagnieen van het regiment van colonel Sichterman wegens het douceur van f.600 aan jeder capitain. f.116.659
Drenthe 1708
221.554
303 [twee compagnien paarden, van van Echten tot Echten en De Paschal, f.3209-11-12, drie compagnieen dragonders; Bremer, Eberstein, Hattenbach61684-19-0. 12 compagnieen te voet van van Linstouw, J.A. Sichterman,Struuck, Folckers, Ketel, R. Van Dongen, Isbrandts, De Bedarrides, W.Kijmmel, Van Eckhardt, Van Lintelo, en (overgenoen Osnabrugse troupes) Vinthus, alsmede de betaling aan de tien compagnieen van het regiment van Sichterman wegens het douceur van f.600 aan jeder capitain. f.116.659
Drenthe 1709
222.150
303 [twee compagnien paarden, van van Echten tot Echten en De Paschal, f.43327-19, drie compagnieen dragondes; Bremer, Eberstein, Hattenbach f.61854-0-0. 12 compagnieen te voet van van Linstouw, DeVoogt, Struuck, Edzens, Ketel, Van Dongen, Isbrandts, De Bedarrides, De Sigers ther Borch, Van Eckhardten, van Lintelo, en (overgenomen Osnabrugse troupes) Vinthus, alsmede de betaling aan de tien compagnieen van het regiment van colonel Van Dongen wegens het douceur van f.600 aan jeder capitain. f.116.658-14
Drenthe 1710
159.868
303 [twee compagnien paarden, van van Echten tot Echten en De Paschal, f.43209-11,12 compagnieen te voet van van Linstouw, DeVoogt, Struuck, Edzens, Ketel, Van Dongen, Isbrandts, De Bedarrides, De Sigers ther Borch, Van Eckhardten, van Lintelo, en (overgenomen Osnabrugse troupes) Vinthus, alsmede de betaling aan de tien compagnieen van het regiment van colonel Van Dongen wegens het douceur van f.600 aan jeder capitain. f.116.658-14