Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Tekort in Overijssel worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 98 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Overijssel 1727
121.130
302 Staat te letten dat de verlopene beide vierendeels jaars termijnen van verpondinge en contributie, hoornebeesten en besaeyde landen, peerdenen reliqua in den jare 1727 hebben bedragen 120096, het halfjarige termijn van het vierstedegeld 18103, van het gemaal en geslaght 9469, vanhet dienstbodengeld 3514, [totaal] 151182waeruit betaalt sijn op de petitien tot de recruitgelden 45819op de petitie tot de fortificatien 27500 op de petitie tot de magazijnen 11594, op de subsidien aan Munster 9076 [totaal] 93989
Overijssel 1728
104.799
302 Staat te letten dat de verlopene beide vierendeels jaars termijnen van verpondinge en contributie, hoornebeesten en besaeyde landen, peerdenen reliqua in den jare 1729 hebben bedragen 84593, het halfjarige termijn van het vierstedegeld 17819, van het gemaal en geslaght sijnde het laatste 6551, van het dienstbodengeld 2483, waer op nogh resteert omin 1729 betaalt te worden 343 [totaal] 111445waeruit betaalt zijn op de petitien tot de fortificatien 4800 op de petitie tot de magazijnen 1097
Overijssel 1729
116.576
302 Staat te letten dat de verlopene beide vierendeels jaars termijnen van verpondinge en contributie, hoornebeesten en besaeyde landen, peerdenen reliqua in den jare 1729 hebben bedragen 40686, het termijn van hetvierstedegeld 6494, van het dienstbodegeld 343, [totaal:] 47524
Overijssel 1730
34.444
302  
Overijssel 1731
55.616
302  
Overijssel 1732
130.061
302  
Overijssel 1733
42.301
302  
Overijssel 1734
25.054
302  
Overijssel 1735
49.708
302  
Overijssel 1736
61.823
302  
Overijssel 1737
34.778
302  
Overijssel 1738
81.660
302  
Overijssel 1739
137.094
302  
Overijssel 1740
82.183
302  
Overijssel 1741
199.730
302 [zie noot bij 1741 overschot]
Overijssel 1743
10.280
302  
Overijssel 1744
12.402
302 [zie noot bij overschot 1744]
Overijssel 1745
28.894
302  
Overijssel 1746
71.724
302 [zie noot bij overschot 1746]
Overijssel 1747
241.727
302  
Overijssel 1748
786.276
302  
Overijssel 1749
227.629
302  
Overijssel 1756
210.497
302  
Overijssel 1760
99.312
302  
Overijssel 1762
331.195
302  
Overijssel 1763
246.391
302  
Overijssel 1764
96.892
302  
Overijssel 1767
55.892
302  
Overijssel 1768
120.248
302  
Overijssel 1770
157.081
302  
Overijssel 1771
117.636
302  
Overijssel 1775
180.079
302  
Overijssel 1777
118.398
302  
Overijssel 1780
47.184
302  
Overijssel 1781
248.140
302  
Overijssel 1782
304.440
302  
Overijssel 1783
223.542
302  
Overijssel 1784
308.232
302  
Overijssel 1785
260.373
302  
Overijssel 1786
75.736
302  
Overijssel 1788
140.740
302 So soude over den jare ---- [lopende jaar] te kort komen
Overijssel 1789
37.090
302 So soude over den jare ---- [lopende jaar] te kort komen [op basis van eigen optelling provinciale lasten echter fl. 36.590]
Overijssel 1790
87.670
302 [op basis van eigen telling provinciale lasten echter fl. 77.319]
Overijssel 1791
98.004
302 So soude over den jare ---- [lopende jaar] te kort komen
Overijssel 1792
15.487
302  
Overijssel 1793
414.163
302 Zoo zoude over den jaare ---- te kort komen
Overijssel 1794
796.468
302 Zoo zoude over den jaare ---- te kort komen
Overijssel 1795
1.263.678
302 Zoo komt over den jaare ---- te kort