Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Tractementen, hoofd-, lijfpensioenen, general. tractem in Drenthe worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 181 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Drenthe 1664
2.960
303  
Drenthe 1665
4.828
303  
Drenthe 1666
3.462
303  
Drenthe 1667
7.614
303  
Drenthe 1668
12.907
303  
Drenthe 1669
12.390
303  
Drenthe 1670
9.461
303  
Drenthe 1671
19.128
303  
Drenthe 1672
20.969
303 betaelinge gedaen aan den sergeant majoor van de landschap Drenthe, regiments officieren, ende de majoor tot Coevorden, neffents alle andere Generaliteits officieren die bij den staat van oorloge op dese voorseijde landschap sijn gerepartieert. [Opvallend is de vogende post in dit hoofdstuk:] Betaelt aen de ritmeester Allert Hagewolt de summe van f.8000, in voldoeninge van het anritsgelt hem geaccordeert, om daermede volgents resolutie van haer hoog mogenden van den 4 februarij 1672 een nieuwe compagnie ruteren tot tachentich peerden te werven, blijckende bij twee distincte ordonnantien en quittanties daertoe dienende ---f.8000. [Verder is nog f.2000 aan capitain Van Bernsaw en een zelfde bedrag voor capitain Hoet betaald voor het oprichten van een compagnievoetvolk. In de rekening van het volgende jaar zijn ze met een compagnie in het hoofdstuk militie vertegenwoordigd.]
Drenthe 1674
25
303  
Drenthe 1675
237
303 Betaelinge gedaen aan den sergeant majoor van de landschap Drenthe, regiments officieren, ende de majoor tot Coevorden, neffents alle andere Generaliteits officieren die bij den staat van oorloge op dese voorseijde landschap sijn gerepartieert.
Drenthe 1676
8.736
303  
Drenthe 1677
10.957
303  
Drenthe 1678
7.564
303  
Drenthe 1679
10.174
303  
Drenthe 1680
9.159
303  
Drenthe 1681
7.316
303 Betaelinge gedaen aan den sergeant majoor van de landschap Drenthe, regiments officieren, ende de majoor tot Coevorden, neffents alle andere Generaliteits officieren die bij den staat van oorloge op dese voorseijde landschap sijn gerepartieert.
Drenthe 1682
6.566
303  
Drenthe 1683
7.574
303  
Drenthe 1684
5.552
303  
Drenthe 1685
6.802
303  
Drenthe 1686
5.872
303  
Drenthe 1687
7.150
303  
Drenthe 1688
8.739
303  
Drenthe 1689
9.678
303  
Drenthe 1690
8.995
303 [Omschrijving van het hoofdstuk is hier:] Betalinge gedaan van ded hoofdtractementen, mitsgaders de sargeant major van de landschap Drenthe, ende alle andere generaliteitsofficieren die bij den staat van oorloge op dese landschap zijn gerepartieert.
Drenthe 1691
10.076
303  
Drenthe 1692
8.292
303  
Drenthe 1693
13.910
303  
Drenthe 1694
25.911
303  
Drenthe 1695
19.724
303  
Drenthe 1696
15.322
303  
Drenthe 1697
10.409
303  
Drenthe 1698
24.331
303  
Drenthe 1699
16.023
303  
Drenthe 1700
15.928
303  
Drenthe 1701
11.802
303  
Drenthe 1702
29.656
303  
Drenthe 1703
25.368
303 [Omdat er ook heel wat officieren van overgenomen buitenlandse troepen moeten worden betaald, is het bedrag hoger dan normaal. Dit geldt voora alle oorlogsjaren.]
Drenthe 1704
10.051
303  
Drenthe 1705
20.660
303  
Drenthe 1706
20.817
303  
Drenthe 1707
21.627
303  
Drenthe 1708
23.469
303  
Drenthe 1709
22.086
303  
Drenthe 1710
21.721
303  
Drenthe 1711
21.446
303  
Drenthe 1712
23.360
303  
Drenthe 1713
140
303  
Drenthe 1714
11.924
303