Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Afbetaling f.40.000 door OG Doublet in april 1641 geneg in Drenthe worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er is 1 bedrag gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Drenthe 1643
20.000
303 Eerstelicken moeten den rendant in uijtgave valideren seeckeren f.20.000 dewelcke deselve op quitantie van den 20 september 1642 aen den commis Hogenhuysen heeft gestelt in affcortinge ende betaelinge van de f.40.000 dewelcke den heer ontfanger Generael Doublet in aprili 1641 voor de landschap in Den Haege hadde genegotieert