Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Cumulatief overschot/schuld rendant aan de landschap in Drenthe worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 135 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Drenthe 1606
303 Dese schult hier doot gereeckent ende in volgende reeckeninge als ontfangst gestelt f.507
Drenthe 1608
303 Dese schult hier doot gereeckent ende in volgende reeckeninge als ontfangst gestelt f.19137
Drenthe 1611
2.390
303  
Drenthe 1612
303 Dese schult hier doot gereeckent ende in volgende reeckeninge als ontfangst gestelt f.13862
Drenthe 1615
303 Dese schult hier doot gereeckent ende in volgende reeckeninge als ontfangst gestelt f.10042
Drenthe 1617
303 Den rendant heeft naer het sluiten van dese zijne rekeninge in liquide resten, overgegeven de summa van f.2951-11-9 waermede de landschap geconsenteert ende den rendant oversulx quiteert, actum als boven
Drenthe 1621
987
303  
Drenthe 1622
15.428
303  
Drenthe 1624
1.858
303  
Drenthe 1625
2.373
303 [In de marge:] Dese schult iss hijr doot, ende bij den edele Van den Boetzelaer, betaelt an den ontfanger Struuck, sijne successeur, die daer van an de landschap op sijne eerste rekeninge folio 4 verantwoordenheeft, den 27 november 1626
Drenthe 1626
24.667
303  
Drenthe 1627
24.633
303  
Drenthe 1628
13.212
303  
Drenthe 1629
14.676
303  
Drenthe 1631
67.183
303  
Drenthe 1632
30.303
303  
Drenthe 1633
43.267
303  
Drenthe 1634
45.992
303  
Drenthe 1636
63.717
303  
Drenthe 1637
40.913
303  
Drenthe 1638
28.880
303 f.25599-10-15, daerbij gedaen de somme van f.3280-13-3, die den rendant in sijne voorgaende rekeninge gestelt hadde als betaelt aen den magistraet tot Groll in voldoeninge van eenige servicien volgens assignatie van den ontfanger generael Doublet, waervan nochtans vooralsnoch geen quittanties sijn ingebracht, gelijck te sien is bij de laeste rekeninge over den jaere 1636 folio 33 verso ende 34 recto, wordt bevonden in slott van rekeninge dat den rendant eijndelijck schuldich blijft ter somme van
Drenthe 1639
14.322
303  
Drenthe 1640
8.946
303  
Drenthe 1641
5.062
303  
Drenthe 1642
234
303  
Drenthe 1644
8.514
303  
Drenthe 1645
2.946
303  
Drenthe 1647
11.443
303  
Drenthe 1649
11.671
303  
Drenthe 1666
439
303 [f.1038-12-3] waarvan afgetrocken f.600, den rendant voor interesse toegeseijt, ter oorsaecke hij sijn verschott in de lest voorgaende rekeninge vermelt, voor het grottste gedielte, nu jongst eerst heeft konnen ontfangen, soo is eijndelijck bestonden den rendant an de landschap nogh schuldigh te blijven, eene summe van f.438-12-3, dua alhijr schulde van de rendant an de landschap
Drenthe 1667
2.625
303  
Drenthe 1670
19.323
303  
Drenthe 1671
2.494
303  
Drenthe 1677
1.238
303  
Drenthe 1678
4.018
303  
Drenthe 1683
1.357
303  
Drenthe 1684
1.310
303  
Drenthe 1686
2.413
303  
Drenthe 1687
2.403
303  
Drenthe 1688
4.272
303  
Drenthe 1689
5.994
303  
Drenthe 1690
863
303  
Drenthe 1691
2.293
303  
Drenthe 1697
229
303  
Drenthe 1698
40
303  
Drenthe 1699
3.748
303  
Drenthe 1700
6.041
303  
Drenthe 1705
462
303  
Drenthe 1707
2.039
303  
Drenthe 1708
4.953
303