Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Ruiterij in Overijssel worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 110 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Overijssel 1662
45.729
302 De soldijen van 3 compagnien ruiteren tsamen ten getale van 140 ruiteren, bedragen in desen jaer 44991, ende is aen deselve betaelt 45729, is overbetaalt 738
Overijssel 1663
45.001
302 De soldijen van 3 compagnien ruijteren t'samen ten getalle van 140 ruijteren bedragen in dese jaere 44.348 ende is aen deselve betaelt 45.001, is overbetaelt 653
Overijssel 1665
43.675
302 De soldien van de drie compagnien ruiteren, tesamen ten getale van 140 peerden, bedragende ter maand van 42 dagen 3695-12-6 ende in 't jaar44348, daarop betaalt 43675; alsoe te kort betaelt 673; welck kort van betalinge daaruit spruit, dat de tractementen van de compagnie van major Haarsolte, ende vanden cornet van de collonel Bentinck, voor 2 maanden en 29 dagen respcetive vervallen den 21 october, 2 ende lesten december 1665, zijn afgetrocken
Overijssel 1667
43.625
302 De soldien voor drie compagnien te peerde in den ordinaris staat van oorloge gestelt bedragen tegen 145 peerden 46207-5-4; hier tegens betelt 43625-0-8; alsoe te kort betaelt 2582-4-12; welck kort van betalinge kompt ter oorsaeke van het overblijven van de luijtenant van de collonel Haersolte tot 1565-19-:. Den 100e penning zedert den 12 februarij 1667 633-:-: [in de voormarge:] dat den 100e penning voor versterkingen hijr in is begrepen. De appoinctez zedert den 17 junij 382-11-12
Overijssel 1676
68.166
302 De drie compagnien te peerde 68.855, betalinge 68166
Overijssel 1682
63.484
302 De drie compagnien te peerde met de recruten
Overijssel 1683
63.484
302 De drie compagnien te peerde
Overijssel 1685
45.051
302 Drie compagnien te peerde
Overijssel 1689
16.519
302 De compagnije te peerde van de kollonel Bentick, zedrt den 25 meert tot den laatsten december 1689 bedraagt
Overijssel 1694
65.935
302 Drie compagnien te paarde, jeder van 76 paarden
Overijssel 1695
65.935
302 Drie compagnien te paarde, jeder van 76 paarden
Overijssel 1697
64.275
302 Drie compagnien te peerde ijder van 76 peerden tot den 2 december 1697 en de korte maand volgens de reductie
Overijssel 1698
44.321
302 Drie compagnien te peerde bedragen
Overijssel 1699
42.347
302 Drie compagnien te peerde bedragen
Overijssel 1700
41.401
302 Drie compagnien te peerde bedragen
Overijssel 1701
51.720
302 Drie oude [ook in 1703 nog aldus] compagnien te peerde bedragen in hetjaar
Overijssel 1702
57.175
302 Drie oude [ook in 1703 nog aldus] compagnien te peerde bedragen in hetjaar
Overijssel 1703
58.975
302 Drie compagnien te peerde bedragen in het jaar
Overijssel 1704
59.131
302 Drie compagnien te peerde volgens de ordinaris staat van oorlog van ---- zijnde een schrikkeljaar, bedragen in het jaar
Overijssel 1705
55.840
302 Drie compagnien te peerde van de ordinaris staat van oorlog, afgetrokken de gedane kortinge bedragen in het jaar
Overijssel 1706
58.795
302 Drie compagnien te peerde van de ordinaris staat van oorlog, afgetrokken de gedane kortinge bedragen in het jaar
Overijssel 1707
63.573
302 Drie compagnien te peerde van de ordinaris staat van oorlog, afgetrokken de gedane kortinge bedragen in het jaar
Overijssel 1708
64.842
302 Drie compagnien te peerde van de ordinaris staat van oorlog, afgetrokken de gedane kortinge, bedragen met de eene dag van het schrikkeljaar, in het jaar
Overijssel 1709
64.815
302 Drie compagnien te peerde van de ordinaris staat van oorlog
Overijssel 1710
64.274
302 Drie compagnien te peerde van de ordinaris staat van oorlog, afgetrokken de kortingen
Overijssel 1711
64.815
302 Drie compagnien te peerde van de ordinaris staat van oorlog
Overijssel 1712
64.307
302 Drie compagnien te peerde van de ordinaris staat van oorlog van ---- met de eene dag van het schrickeljaar, afgetrokken de kortingen
Overijssel 1713
53.231
302 Drie compagnien te peerde van de ordinaris staat van oorlog van 1713 afgetrocken de kortingen
Overijssel 1714
31.529
302 Drie compagnien te peerde dewelke in het laaste van het jaar ---- gelicentieert zijn, bedragen
Overijssel 1715
43.565
302 De soldie van drie compagnien te paerde van het regimentbedraaght over het gehele jaar ----
Overijssel 1716
36.365
302 De soldie van drie compagnien te paerde van het regimentbedraaght over het gehele jaar ----
Overijssel 1717
36.265
302 De soldie van drie compagnien te paerde van het regiment van [ook 1725!] de lieutenant generaal van Vittinghoff over het gehele jaar ----[lopende jaar]
Overijssel 1718
34.618
302 De soldie van drie compagnien te paerde van het regiment van [ook 1725!] de lieutenant generaal van Vittinghoff over het gehele jaar ----[lopende jaar]
Overijssel 1719
34.068
302 De soldie van drie compagnien te paerde van het regiment van [ook 1725!] de lieutenant generaal van Vittinghoff over het gehele jaar ----[lopende jaar][in de marge:] afgetrokken hetgene volgens res. van R&S van den 17 juni 1718 voor de naa-interesse gekort wordt
Overijssel 1720
34.161
302 De soldie van drie compagnien te paerde van het regiment van [ook 1725!] de lieutenant generaal van Vittinghoff over het gehele jaar ----[lopende jaar][in de marge:] afgetrokken hetgene volgens res. van R&S van den 17 juni 1718 voor de naa-interesse gekort wordt
Overijssel 1721
34.161
302 De soldie van drie compagnien te paerde van het regiment van [ook 1725!] de lieutenant generaal van Vittinghoff over het gehele jaar ----[lopende jaar][in de marge:] afgetrokken hetgene volgens res. van R&S van den 17 juni 1718 voor de naa-interesse gekort wordt
Overijssel 1722
34.045
302 De soldie van drie compagnien te paerde van het regiment van [ook 1725!] de lieutenant generaal van Vittinghoff over het gehele jaar ----afgetrokken de kortingen[in de marge:] afgetrokken hetgene volgens res. van R&S van den 17 juni 1718 voor de naa-interesse gekort is
Overijssel 1723
36.266
302 De soldie van drie compagnien te paerde van het regiment van [ook 1725!] de lieutenant generaal van Vittinghoff over het gehele jaar ----
Overijssel 1724
36.365
302 De soldie van drie compagnien te paerde van het regiment van [ook 1725!] de lieutenant generaal van Vittinghoff over het gehele jaar ----
Overijssel 1725
35.950
302 De soldie van drie compagnien te paerde van het regiment van wijlen de lieutenant generaal van Vittinghoff over het gehele jaar ----
Overijssel 1726
36.823
302 De soldie van drie compagnien te paerde van het regiment van wijlen de lieutenant generaal van Vittinghoff over het gehele jaar ----
Overijssel 1727
58.461
302 De soldijen van de drie compagnien te paerde van het regiment van wijlen de leieutenant generaal van Vittinghoff over het gehelejaar ---- bedragen volgens de ordinaris en extraordinaris staat van oorlog de somma van 50445-7-2, maer alsoo in den jare 1728 aan het bovegemelde regiment peerden, ingevolge de res. van R&S van den 5 april en5 julius 1727 betaalt zijn de soldien van de maanden van den 17 junius 1722 tot den 31 december 1723 incluis, soo komt daer voor alhier
Overijssel 1728
63.324
302 De soldijen van de drie compagnien te paerde van het regiment vande collonel Rutger Zwier van Haersolte, over het gehelejaar ---- bedragen volgens de ordinaris en extraordinaris staat van oorlog de somma van 51004-14-2, maer alsoo in den jare 1728 aan het bovegemelde regiment peerden, ingevolge de res. van R&S van den 5 april en 17 jun. 1727 betaalt zijn op het comptoir van Salland de soldien vande maanden van den 11 februari 1724 tot den 31 december 1725 incluis,op het comptoir van Twente van de maanden van den 11 februari 1724 tot den 21 october 1725 incluis, en op Vollenhove van de maanden van den11 februari 1724 tot den 17 januari 1725 incluis, soo komt daer voor alhier een somma van
Overijssel 1729
62.953
302 De soldijen van de drie compagnien te paerde van het regiment vande collonel Rutger Zwier van Haersolte, over het gehelejaar ---- bedragen volgens de ordinaris en extraordinaris staat van oorlog de somma van 50837-7-2, maer alsoo in den jare 1729 aan het bovengemelde regiment peerden, ingevolge de res. van R&S van den 5 april en 17 juni 1727 betaalt zijn op het comptoir van Salland de soldien vande maanden van den 11 februari 1726 tot den 6 maij 1727 incluis, op het comptoir van Twente van de maanden van den 2 december 1725 tot den 6 maij 1727 incluis, en op Vollenhove van de maanden van den 29 julius1725 tot den 6 maij 1727 incluis, soo komt daer voor alhier een sommavan
Overijssel 1730
50.865
302 De soldijen van de drie compagnien te paerde van het regiment vande collonel Rutger Zwier van Haersolte, over het gehelejaar ---- bedragen volgens de ordinaris en extraordinaris staat van oorlog des selvigen jaers
Overijssel 1731
50.865
302 De soldijen van de drie compagnien te paerde van het regiment vande collonel Rutger Zwier van Haersolte, over het gehelejaar ---- bedragen volgens de ordinaris en extraordinaris staat van oorlog des selvigen jaers
Overijssel 1732
51.005
302 De soldijen van de drie compagnien te paerde van het regiment vande collonel Rutger Zwier van Haersolte, over het gehelejaar ---- bedragen volgens de ordinaris en extraordinaris staat van oorlog des selvigen jaers
Overijssel 1733
50.865
302 De soldijen van de drie compagnien te paerde van het regiment vande collonel Rutger Zwier van Haersolte, over het gehelejaar ---- bedragen volgens de ordinaris en extraordinaris staat van oorlog des selvigen jaers
Overijssel 1734
50.865
302 De soldijen van de drie compagnien te paerde van het regiment vande collonel Rutger Zwier van Haersolte, over het gehelejaar ---- bedragen volgens de ordinaris en extraordinaris staat van oorlog des selvigen jaers
Overijssel 1735
50.810
302 De soldijen van de drie compagnien te paerde van het regiment vande collonel Rutger Zwier van Haersolte, over het gehelejaar ---- bedragen volgens de ordinaris en extraordinaris staat van oorlog des selvigen jaers