Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Genegotieerde somma in Overijssel worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 3 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Overijssel 1665
113.533
302 Nota dat mede in de generaliteitsbetalingen zijn geeemplojeert uit d genegotieerde penningen
Overijssel 1752
259.150
302 Staet te letten, dat de genegotieerde somma van 259150 guldens in conformité van de resolutien van Ridderschap en Steden van den 15 en 13 september en van de heeren gedeputeerden van den 6 october alle des jaars 1752, hiervooren niet onder de middelen gebragt is, omdat daer medeafgelost is de quote dezer provincie in 6525869-15- : de provincie van Holland en WestVriesland gecompeteerd hebbende voor geleverde artillerije en ammunicie van oorlog ten dienste van de Unie in den oorlog die met de Vrede van Utrecht geeindigt is
Overijssel 1753
225.250
302 Staet te letten, dat de genegotieerde somma van 225250 guldens in conformité van het summiere idee van haere koninglijkcke hoogheid en de resolutien van Ridderscahp en Steden van den 18 april en van de heeren gedeputeerden van den 12 juli beide dit jaars 1753, tot afbetalinge van de wapengelden van de nog in dienst sijnde compagnien te voet, en van de ten agteren geweest sijnde ordonnancien van soldije onder de voorenstaande middelen niet is begrepen, ende de interessen van deselve onder de lasten van de provisionele staat van 1754 niet sijn uitgetrokken, omdat die wederom sal worden afgelost met de penningen provenierende van de gekort wordende twee honderste penning van ieder ordonnancie van soldije, en van de soldij van de vier mannen van ieder compagnie so te paerde als te voet, en van vijf cannonniers van de compagnie artillerije, die minder worden gehouden als deselve op de Staat van Oorloguitgetrokken staan