Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Personele quotisatie in Overijssel worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 2 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Overijssel 1750
302 Staet te letten, dat het montant van de personele quotisatie voor hetvermis van de afgeschaft geweest sijnde pagten, niet is gebragt onderde middelen van 1750 (omdat de register van de restanten van het selve middel nog niet sijnde ingekomen) het selve niet heeft kunnen begroot worden
Overijssel 1751
105.437
302 De personele quotisatie of familiehooftgeld, waervan het montant in de staet van de provincie van 1750 niet heeft kunnen worden uitgetrokken om redenen daer bij gemeld, bedraagt de somma van 105.437- :- 6maer waer tegens de provincie op de petitien door de Raad van Staetengedaan gedurende de laeste troubles, en op andere generalieitsposten nog een veel grooter somma schuldig is