Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Genegotieerde penningen + verkochte goederen in Overijssel worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er is 1 bedrag gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Overijssel 1717
139.187
302 De genegotieerde penningen op den 50e penning, mitsgaders op onderpand van soldie ordonnantien, als mede het restant van de kooppenningen van de verkofte provinciale goederen, worden hijr voor wel bijsonder gestelt, dog hebben niet kunnen worden gebragt onder de middelen deser provincie, omdat dezelve gedestineert zijn en gebruikt worden toto betalinge van soldie ordonnantien van de militie over vorige jaren verschuldigt, bedragende dezelve als hijr voor te zien is, te zamen ter sommevan