Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Voetvolk in Overijssel worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 108 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Overijssel 1662
98.919
302 Dertijn compagnien te voet, t'samen tot 710 coppen, in 't jaar 99341,ende is aen deselve betaelt 98918, te cort betaelt
Overijssel 1663
98.880
302 Dertijn compagnien te voet t'samen tot 710 coppen in t'jaer 97255, ende ia aen deselve betaelt 98880 NB Dese overbetalinge kompt ten opsigte de ordonnantien ten vollen sijn gegeven; ende sijn de luitenants daer in begrepen, die op de staat van oorlog sijn geomitteert
Overijssel 1665
96.554
302 De 13 compagnien te voet uitbrengende het getal van 710 koppen bedragen ter maand van 42 dagen 11191 ponden, ter lopende maand 8400-11-10½ ende in het jaar 97255. Ende is aan deselve betaalt 96554. Also te kort betaalt 701. Welke kort van betalinge daaruit spruit, dat de betalinge vande tractementen vanden lieutenant ende vendrig van capitain Hendrik Nijkerke eerst de maand vande 6e maij geheel hebben gelopen. Gelijck ook het versterf vanden cap. Eekholt, aflijvigheid vanden lieut. Loof, ende promotie van den vendrig Keppelfox (?)die ook gekort is aan demaanden, vervallen den 21 october, 2 en lesten december
Overijssel 1667
109.267
302 De 13 compagnien te voet bedraegen in den ordinaris staet van oorlogetot 710 koppen 99342; de mariniers 14624; [samen] 113965. De betalinge gedaen beloopt 109267; te kort 4698. Waerin nochtans begrepen sijn 4363 soo aen den capitein Geerlich van Isselmuiden zedert den 21 october totten lesten december sijn betaelt als wanneer de mariniers van decompagnie affgenomen en volgents het getransigeerte met de provincie van Hollant verandert in een compagnie. De bovenverhaelde tekort betalinge spruijt voort: changeeren van de mariniers tot 55-8-3, de verstorven officieren alsmede de geadvanceerde in desen jare 1344-1-13, de appoinctez zedert den 17 junij 1810, den 100e penning 1488 [samen:] 4697-10-0
Overijssel 1676
358.859
302 Vier en dertig compagnien te voet geprofiteert 1 compagnie 373.467, betalinge 358.859
Overijssel 1682
222.336
302 24 compagnien te voet met de recruten
Overijssel 1683
220.176
302 Vier en twintigh compagnien te voet
Overijssel 1685
181.800
302 Vier en twintigh compagnien te voet
Overijssel 1689
110.124
302 De twaalff compagnijen te voet van het regiment van de kollonel Koeverden over het gehele jaar
Overijssel 1697
117.432
302 Twaalf compagnien te voet van het regiment van de kollonel Heiden, ijder van 78 koppen tot den 2 december ende korte maande volgens de reductie
Overijssel 1698
87.182
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment van de kollonel Wilke
Overijssel 1699
83.837
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment van de kollonel Wilke
Overijssel 1700
82.073
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment van de kollonel Wilke
Overijssel 1701
101.914
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment van de kollonel Wilke
Overijssel 1702
104.989
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment van de kollonel Wilke
Overijssel 1703
112.190
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment van de brigadier Wilkes
Overijssel 1704
111.306
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment vande kolonel Rechteren, afgetrocken de kortingen
Overijssel 1705
112.024
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment vande kolonel Rechteren, afgetrocken de kortingen
Overijssel 1706
111.651
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment vande kolonel Rechteren, afgetrocken de kortingen
Overijssel 1707
111.981
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment vande kolonel Rechteren, afgetrocken de kortingen
Overijssel 1708
111.313
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment vande kolonel Rechteren, afgetrocken de kortingen
Overijssel 1709
111.340
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment vande kolonel Rechteren, afgetrocken de kortingen
Overijssel 1710
111.766
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment vande kolonel Rechteren, afgetrocken de kortingen
Overijssel 1711
111.966
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment vande kolonel Rechteren, afgetrocken de kortingen
Overijssel 1712
110.930
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment vande kolonel Rechteren, afgetrocken de kortingen
Overijssel 1713
97.064
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment vande brigadier Rechteren, afgetrocken de kortingen
Overijssel 1714
76.809
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment vande brigadier Rechteren
Overijssel 1715
75.300
302 De soldien van elf compagnien te voet van het regiment vande brigadier van Rechteren, afgetrokkende kortingen
Overijssel 1716
69.312
302 De soldien van elf compagnien te voet van het regiment vande brigadier van Rechteren, afgetrokkende kortingen
Overijssel 1717
69.098
302 De soldien van elf compagnien te voet van het regiment vande brigadier van Rechteren, afgetrokkende kortingen
Overijssel 1718
69.378
302 De soldien van elf compagnien te voet van het regiment vande brigadier van Rechteren
Overijssel 1719
62.495
302 De soldien van elf compagnien te voet van het regiment vande brigadier van Rechteren[in de marge:] afgetrokken hetgene volgens res. van R&S van den 17 juni 1718 voor de naa-interesse gekort wordt
Overijssel 1720
62.610
302 De soldien van elf compagnien te voet van het regiment vande brigadier van Rechteren[in de marge:] afgetrokken hetgene volgens res. van R&S van den 17 juni 1718 voor de naa-interesse gekort wordt
Overijssel 1721
62.537
302 De soldien van elf compagnien te voet van het regiment vande brigadier van Rechteren[in de marge:] afgetrokken hetgene volgens res. van R&S van den 17 juni 1718 voor de naa-interesse gekort wordt
Overijssel 1722
61.895
302 De soldien van elf compagnien te voet van het regiment vande brigadier van Rechteren afgetrokken de kortingen[in de marge:] afgetrokken hetgene volgens res. van R&S van den 17 juni 1718 voor de naa-interesse gekort is
Overijssel 1723
70.662
302 De soldien van elf compagnien te voet van het regiment vande brigardier van Rechteren afgetrokken de kortingen
Overijssel 1724
70.112
302 De soldien van elf compagnien te voet van het regiment vande brigardier van Rechteren
Overijssel 1725
70.930
302 De soldien van elf compagnien te voet van het regiment vande brigardier van Rechteren
Overijssel 1726
71.370
302 De soldien van elf compagnien te voet van het regiment vande brigardier van Rechteren
Overijssel 1727
105.043
302 De soldien van de twaelf compagnien te voet van het regiment vande generaal major Reint van Rechteren van het gehele jaar ---- [lopende jaar] bedragen volgens de voorszeide staten van oorlog 99207-0-12, maer dewijle aan het selve regiment volgens bovengemelde res. van R&S in den jare 1727 betaalt sijnde soldien van de maanden van den 11 februari 1721 tot den 9 september 1722 incluis, soo komt daer voor alhier
Overijssel 1728
128.245
302 De soldien van de twaelf compagnien te voet van het regiment vande generaal major Reint van Rechteren van het gehele jaar ---- [lopende jaar] bedragen volgens de voorszeide staten van oorlog 103677-4-14, maer dewijle aan het selve regiment volgens bovengemelde res. van R&S in den jare 1728 betaalt sijn op het comptoir van Salland de soldien van de maanden van den 21 october 1722 tot den 9 september 1724 incluis, op Twente van de maanden van den 21 october tot den 17 januari 1724 incluis, en op het comptoir van Vollenhove van den 21 october 1722 tot den 25 meert 1724 incluis, soo komt daer voor alhier
Overijssel 1729
136.357
302 De soldien van de twaelf compagnien te voet van het regiment vande generaal major Reint van Rechteren van het gehele jaar ---- [lopende jaar] bedragen volgens de voorszeide staten van oorlog 103472-12-:, maer dewijle aan het selve regiment volgens bovengemelde res. van R&S en die van den 29 sept. 1729 in den jare 1729 betaalt sijn op het comptoir van Salland de soldien van de maanden van den 21 october 1724 tot den 31 december 1725 incluis, en van den 11 febr. tot den 6 maij beide des jaars 1727 incluis, op Twente van de maanden van den 29 julij1724 tot den 31 december 1725 incluis, en van den 11 februari tot den december 1725 incluis en van den 11 februari tot den 6 maij 1727 incluis, soo wordt daer voor alhier uitgetrokken
Overijssel 1730
103.701
302 De soldien van de twaelf compagnien te voet van het regiment vande generaal major Reint van Rechteren van het gehele jaar ---- [lopende jaar] bedragen volgens de voorszeide staten van oorlog
Overijssel 1731
103.678
302 De soldien van de twaelf compagnien te voet van het regiment vande generaal major Reint van Rechteren van het gehele jaar ---- [lopende jaar] bedragen volgens de voorszeide staten van oorlog
Overijssel 1732
103.373
302 De soldien van de twaelf compagnien te voet van het regiment van wijlen de generaal major Reint van rechteren van het gehele jaar ---- [lopende jaar] bedragen volgens de voorszeide staten van oorlog
Overijssel 1733
103.175
302 De soldien van de twaelf compagnien te voet van het regiment van de collonel Herm. Will. Mulart van het gehele jaar ---- [lopend jaar] bedragen volgens de voorszeide staten van oorlog
Overijssel 1734
103.705
302 De soldien van de twaelf compagnien te voet van het regiment van de collonel Herm. Will. Mulart van het gehele jaar ---- [lopend jaar] bedragen volgens de voorszeide staten van oorlog
Overijssel 1735
102.533
302 De soldien van de twaelf compagnien te voet van het regiment van de collonel Herm. Will. Mulart van het gehele jaar ---- [lopend jaar] bedragen volgens de voorszeide staten van oorlog
Overijssel 1736
96.708
302 De soldien van de twaelf compagnien te voet van het regiment van de collonel Herm. Will. Mulart van het gehele jaar ---- [lopend jaar] bedragen volgens de voorszeide staten van oorlog
Overijssel 1737
90.887
302 De soldien van de twaelf compagnien te voet van het regiment van de collonel Herm. Will. Mulart van het gehele jaar ---- [lopend jaar] bedragen volgens de ordinaris staat van oorlog van hetselve jaer