Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Tractementen en daggelden gedeputeerden etc. in Overijssel worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 109 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Overijssel 1604
2.051
302 Voor de gedeputeerden in de Raedt van State met voorvallende oncosten vandien
Overijssel 1663
641
302 Vacatien voor de heeren Gedeputeerden, griffiers, clercquen op verpagtingen vn de generale middelen [zie ook postnr 0161]
Overijssel 1667
10.170
302 Tractementen van den Gedeputeerden, Griffier, Clercq en Suppoosten
Overijssel 1671
24.331
302 Tractementen der comptabilen ende d'oncosten over tsluijten der reeckeningen 13.380, tractementen der gedeputeerden in t'binnenlantsche collegie, nevens griffier, clercken, deurwaerder end boden 10951
Overijssel 1682
17.000
302  
Overijssel 1683
17.000
302 Tractementen en daghgelden van Gedeputeerden binnen de Provintie en haere Suppoosten
Overijssel 1685
22.000
302 Tractementen en daghgelden van Gedeputeerden binnen de Provincie en haere Suppoosten, volgents het Reglement
Overijssel 1689
22.000
302 Tractementen en daggelden van de Gedeputeerden binnen de Provincie met der selver Suppoosten
Overijssel 1694
22.000
302 Tractementen en daggelden van de Gedeputeerden en binnen de Provinciegriffier en verdere suppoosten
Overijssel 1695
22.000
302 Tractementen en daggelden van de Gedeputeerden en binnen de Provinciegriffier en verdere suppoosten
Overijssel 1697
22.000
302 Tractementen en daggelden van de gedeputeerden binnen de provincie, greffier en verdere suppoosten
Overijssel 1698
22.000
302 Tractementen en daggelden van de gedeputeerden binnen de provincie, greffier en verdere suppoosten
Overijssel 1699
23.000
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1700
23.400
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1701
23.600
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1702
23.700
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1703
23.300
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1704
23.800
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1705
22.500
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1706
23.800
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1707
24.000
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1708
24.800
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1709
24.300
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1710
25.000
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1711
24.800
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1712
25.200
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1713
25.200
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1714
25.300
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1715
25.000
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1716
25.200
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1717
24.800
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1718
24.099
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1719
24.764
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1720
25.478
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1721
24.487
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1722
25.560
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1723
26.283
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1724
25.070
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1725
25.930
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1726
25.684
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1727
24.225
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1728
25.414
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1729
24.570
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1730
25.622
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1731
25.439
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1732
26.102
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1733
26.578
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1734
25.941
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1735
27.333
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten
Overijssel 1736
25.341
302 Tractementen en daggelden van de heeren gedeputeerden, griffier, clerquen, kamerbewaarder, midsgaders andere suppoosten