Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Genegotieerde penningen op de 50e penning in Overijssel worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 5 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Overijssel 1716
80.350
302 De genegotieerde penningen op den 50en penning volgens resolutie van Ridderschap en Steden van den 11 maart en 2 april 1715 sedert den 23 febr. 1715 tot den 25 febr. 1717 beide incluis worden alhier wel gesteld dog vermits de selve zijn gedestineert tot betalinge van de soldijender militie van vorige jaaren, soo kunnen deselve niet gerekent worden onder de middelen van den jare 1717, maar worden hijr bijsonder gebragt ter somme
Overijssel 1717
39.650
302 De genegotieerde penningen op den 50en penning volgens resolutie van Ridderschap en Steden van den 11 maart en 2 april 1715 sedert den 2 april 1715 tot den 26 febr. 1718 beide incluis worden alhier wel gesteld, dog vermits de selve zijn gedestineert tot betalinge van de soldijender militie van vorige jaaren, soo kunnen deselve niet gerekent worden onder de middelen van den jare 1717, maar worden hijr bijsonder gebragt ter somme
Overijssel 1718
64.100
302 De genegotieerde penningen op den 50en penning volgens resolutie van Ridderschap en Steden van den 11 maart en 2 april 1715 sedert den 2 febru. 1718 tot den 1 maart 1719 beide incluis worden alhier wel gesteld, dog vermits de selve zijn gedestineert en geemplojeert geworden tot betalinge van de soldijen der militie van vorige jaaren kunnen onder de middelen van den jaare 1718 niet begrepen worden, en worden alhier uitgetrokken voor memorie op een somme van
Overijssel 1719
87.600
302 De genegotieerde penningen op den 50en penning volgens resolutie van Ridderschap en Steden van den 11 maart en 2 april 1715 sedert den 20 maart 1719 tot den 4 maart 1720 beide incluis worden alhier wel gesteld, dog vermits de selve zijn gedestineert en geemplojeert geworden tot betalinge van de soldijen der militie van vorige jaaren ende wijders tot aflosse van enige capitalen waarvan de interessen hebben gelopen tegens 5 1/2 van het 100 kunnen onder middelen van den jaare 1719 niet begrepen worden en worden alhier uitgetrokken voor memorie op een sommevan
Overijssel 1720
216.550
302 De genegotieerde penningen op den 50e penning volgens resolutie van Ridderschap en Steden van den 11 meert en 2 april 1715 zedert den 8 meert tot den 31 augustus beide des jaars 1720 incluis worden alhier wel gestelt, dog vermits de selve zijn gedestineert en geemploijeert geworden tot betalinge van de soldijen der militie van vorige jaren als mede tot aflosse van enige opgesegde capitalen, welke hebben gelopen tegens 5 percent kunnen onder middelen van den jare 1720 niet begrepen worden en worden alhier uitgetrokken voor memorie op een somma van