Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Voetvolk (2) in Overijssel worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 102 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Overijssel 1658
9.518
302 De soldien van de 25 koppen daermede de compagnien te voet in september 1658 sijn versterckt bedragen voor 13 compagnien deser repartitie t'sedert hare respective aenneminge totten laesten december deses jaers
Overijssel 1667
23.040
302 De twee compagnien te voet bedroegen 23829, betaelt 23040, te kort 790. Dese betalinge spruijt door het overlijden van de luijtenant van capitain Dompselaer, appoinctez en 100e penningen
Overijssel 1694
119.720
302 Twaalff compagnien te voet van het regiment van de collonel Heiden, jeder van 78 koppen
Overijssel 1695
119.720
302 Twaalff compagnien te voet van het regiment van de collonel Heiden, jeder van 78 koppen
Overijssel 1698
87.182
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment van de kollonel Heiden bedragen in het jaar
Overijssel 1699
83.837
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment van de kollonel Heiden bedragen in het jaar
Overijssel 1700
82.073
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment van de kollonel Heiden bedragen in het jaar
Overijssel 1701
101.032
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment van de kollonel Heiden bedragen in het jaar
Overijssel 1702
104.989
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment van de kollonel Heiden bedragen in het jaar
Overijssel 1703
112.190
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment van de brigadier Heiden bedragen in het jaar
Overijssel 1704
112.237
302 afgetrokken de gedane kortingen
Overijssel 1705
111.852
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment van degeneraal major Heijden, afgetrokken de gedane kortingen
Overijssel 1706
112.000
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment van degeneraal major Heijden
Overijssel 1707
112.190
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment van degeneraal major Heijden
Overijssel 1708
112.305
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment van degeneraal major Heijden, afgetrocken de kortingen
Overijssel 1709
111.344
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment van de lieutnant generaal Heijden, afgetrocken de kortingen
Overijssel 1710
111.910
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment van de lieutnant generaal Heijden, afgetrocken de kortingen
Overijssel 1711
111.196
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment van de lieutnant generaal Heijden, afgetrocken de kortingen
Overijssel 1712
111.916
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment van de lieutnant generaal Heijden, afgetrocken de kortingen
Overijssel 1713
98.583
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment van de lieutnant generaal Heijden, afgetrocken de kortingen
Overijssel 1714
76.145
302 Twaelf compagnien te voet van het regiment van de lieutnant generaal Heijden, waervan een gelicentieert is
Overijssel 1715
75.290
302 De soldie van de elf compagnien van het regiment te voet van de lieutenant generaal Heijden afgetrokken de gedane kortingen
Overijssel 1716
69.418
302 De soldie elf compagnien van het regiment te voet vande collonel Haersolte afgetrokken de kortingen
Overijssel 1717
69.032
302 De soldie elf compagnien van het regiment te voet vande collonel Haersolte afgetrokken de kortingen
Overijssel 1718
68.692
302 De soldie elf compagnien van het regiment te voet vande collonel Haersolte afgetrokken de kortingen
Overijssel 1719
61.409
302 De soldie elf compagnien van het regiment te voet vande collonel Rudolf van Haersolte afgetrokken de kortingen[in de marge:] afgetrokken hetgene volgens res. van R&S van den 17 juni 1718 voor de naa-interesse gekort wordt
Overijssel 1720
60.282
302 De soldie elf compagnien van het regiment te voet van wijlende collonel Rudolf van Haersolte afgetrokken de kortingen[in de marge:] afgetrokken hetgene volgens res. van R&S van den 17 juni 1718 voor de naa-interesse gekort wordt
Overijssel 1721
58.794
302 De soldie elf compagnien van het regiment te voet van wijlende collonel Rudolf van Haersolte afgetrokken de kortingen[in de marge:] afgetrokken hetgene volgens res. van R&S van den 17 juni 1718 voor de naa-interesse gekort wordt
Overijssel 1722
59.371
302 De soldie elf compagnien van het regiment te voet vande collonel Lambert van Haersolte afgetrokken de kortingen[in de marge:] afgetrokken hetgene volgens res. van R&S van den 17 juni 1718 voor de naa-interesse gekort is
Overijssel 1723
71.578
302 De soldie elf compagnien van het regiment te voet vande collonel Lambert van Haersolte
Overijssel 1724
70.616
302 De soldie elf compagnien van het regiment te voet vande collonel Lambert van Haersolte
Overijssel 1725
71.067
302 De soldie elf compagnien van het regiment te voet vande collonel Lambert van Haersolte
Overijssel 1726
71.070
302 De soldie elf compagnien van het regiment te voet van wijlen de collonel Lambert van Haersolte
Overijssel 1727
99.589
302 De soldien van de twaelf compagnien van het regiment te voet van wijlen de collonel Lambert van Haersolte bedragen over het gehele jaar ----vlgs. de ords. en extraords. staat van oorlog 98985-18-:, maer alsooaan het bovengemelde regiment volgens vorengemelde res. van R&S [zie postnr 0002] van R&S de soldien betaalt sijn van de maanden van den 11 februarij tot den 9 september incluis, soo wordt daer voor alhier uitgetrokken een somma van
Overijssel 1728
126.732
302 De soldien van de twaelf compagnien van het regiment te voet vande collonel Johan Verhoeff bedragen over het gehele jaar ---- volgens de ords. en extraords. staat van oorlog 103751-14-15,maer naa de maal aan het bovengemelde regiment volgens vorengemelde res. van R&S [zie postnr 0002] van R&S de soldien op de respective comptoiren betaalt sijn, soo als hierboven van het regiment van Rechteren vermeld is, sookomt daer voor alhier een somma van
Overijssel 1729
138.447
302 De soldien van de twaelf compagnien van het regiment te voet vande collonel Johan Verhoeff bedragen over het gehele jaar ---- volgens de ords. en extraords. staat van oorlog 103444-3-11, maer naa de maal aan het bovengemelde regiment volgens vorengemelde res. van R&S [zie postnr 0002] van R&S de soldien op de respective comptoiren betaalt sijn, soo als hierboven van het regiment van rechteren vermeld is, soowordt daer voor alhier gesteld de somma van
Overijssel 1730
103.459
302 De soldien van de twaelf compagnien van het regiment te voet van wijlen de collonel Johan verhoeff bedragen over het gehele jaar ---- volgens de ords. en extraords. staat van oorlog
Overijssel 1731
102.823
302 De soldien van de twaelf compagnien van het regiment te voet van de collonel Herman Willem Mulart bedragen over het gehele jaar ---- volgens de ords. en extraords. staat van oorlog
Overijssel 1732
102.877
302 De soldien van de twaelf compagnien van het regiment te voet van de collonel Herman Willem Mulert bedragen over het gehele jaar ---- volgens de ords. en extraords. staat van oorlog
Overijssel 1733
103.712
302 De soldien van de twaelf compagnien van het regiment te voet van de collonel Berent Bentinck van het gehele jaar ---- belopen volgensde voorsz. staten van oorlog [aldus ook nog 1736]
Overijssel 1734
103.705
302 De soldien van de twaelf compagnien van het regiment te voet van de collonel Berent Bentinck van het gehele jaar ---- belopen volgensde voorsz. staten van oorlog [aldus ook nog 1736]
Overijssel 1735
102.553
302 De soldien van de twaelf compagnien van het regiment te voet van de collonel Berent Bentinck van het gehele jaar ---- belopen volgensde voorsz. staten van oorlog [aldus ook nog 1736]
Overijssel 1736
96.685
302 De soldien van de twaelf compagnien van het regiment te voet van de collonel Berent Bentinck van het gehele jaar ---- belopen volgensde staat van oorlog
Overijssel 1737
90.842
302 De soldien van de twaelf compagnien van het regiment te voet van de collonel Berent Bentinck van het gehele jaar ---- belopen volgensde staat van oorlog
Overijssel 1738
90.450
302 De soldien van de twaelf compagnien van het regiment te voet van de collonel Berent Bentinck van het gehele jaar ---- belopen volgensde staat van oorlog
Overijssel 1739
89.258
302 De soldien van de twaelf compagnien van het regiment te voet van de collonel Berent Bentinck van het gehele jaar ---- belopen volgensde staat van oorlog
Overijssel 1740
88.445
302 De soldien van de twaelf compagnien van het regiment te voet van de generaal major Berent Bentinck van het gehele jaar ---- belopen volgensde staat van oorlog
Overijssel 1741
91.993
302 De soldien van de twaelf compagnien van het regiment te voet van de generaal major Berent Bentinck van het gehele jaar ---- belopen volgensde ordinaris en extraordinaris staaten van oorlog117434, maer nademael aan het voorszeide regiment deselve maanden soldie, als hiervoren bij het regiment van de collonel H.W. Mulart betaalt sijn (postnr 0002) betaalt sijn, soo wordenalhier om deselve redenen die maanden ook uitgetrokken
Overijssel 1742
121.256
302 De soldien van de twaelf compagnien van het regiment te voet van de generaal major Berent Bentinck van het gehele jaar ---- belopen volgensde ordinaris en extraordinaris staaten van oorlog en nadere gedane vermeerderinge de somma van 131338, maer nademael aan het voorszeide regiment deselve maanden soldie, als hiervoren bij het regiment van de lieutenant generaal van Haersolte gespecificeerd sijn (postnr 0001) in den jare 1742 betaalt sijn, soo worden om die redenen deselve ook hier ingebragt ter somma van
Overijssel 1743
134.192
302 De soldien van de twaelf compagnien van het regiment te voet van de generaal major Berent Bentinck van het gehele jaar ---- belopen volgensde ordinaris en extraordinaris staaten van oorlog de somma van