Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Genegotieerde penningen op soldijordonnantien in Overijssel worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 6 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Overijssel 1717
8.277
302 Gelijck ook [zie post 'genegotieerde penningen opde 50e penning', soort 06, postnr 0002] de penningen genegotieert volgens resolutie van Ridderschap en Steden van den 28 julij 1717 op onderpand van soldije ordonnantien op de ontfangers om dezelve redene hijrgebragt worden ter somme van tot den 14 maart 1717
Overijssel 1718
81.464
302 Gelijck mede om deselve redenen [zie post 'genegotieerde penningen opde 50e penning', soort 06, postnr 0002] de penningen genegotieert volgens resolutie van Ridderschap en Steden van den 28 julij 1717 op onderpand van soldije ordonnantien ten laste van de resp. comtoiren sedertden 14 maart 1718 tot den 1 maart 1719 alhier maar gebragt worden voor memorie ter somme van
Overijssel 1719
18.343
302 Gelijck mede om deselve redenen [zie post 'genegotieerde penningen opde 50e penning', soort 06, postnr 0002] de penningen genegotieert volgens resolutie van Ridderschap en Steden van den 28 julij 1717 op onderpand van soldije ordonnantien ten laste van de resp. comtoiren sedertden 1 maart 1719 tot den 5 maart 1720 incluis alhier maar gebragt worden voor memorie ter somme van
Overijssel 1720
156.140
302 Gelijk mede om de selve redenen [zie de post 'genegotieerde penningenop de 50e penning' soort 06, postnr 0002] de penningen genegotieert volgens resolutie van Ridderschap en Steden van den 28 julij 1717 op onderpand van soldieordonnantien ten laste van de resp. comptoiren zedert den 26 augustus 1720 tot den 13 februarij 1721 beide incluis alhier maar gebragt worden voor memorie ter somma van
Overijssel 1721
336.856
302 De genegotieerde penningen op de drie generale comptoiren volgens resolutie van Ridderschap en Steden van den 28 julij 1717 op onderpand van soldieordonnantien ten last van de voorsz. comptoiren, zedert den 7 april tot den 17 januarij 1722 beide incluis worden alhier wel gestelt, dog vermits deselve zijn gedestineert en geemploijeert geworden tot betalinge van de soldieordonnantien, welke op onderpand gegeven worden, kunnen onder de middelen van den jare 1721 niet begrepen worden en worden alhier uitgetrokken voor memorie op een somma van
Overijssel 1722
191.066
302 De genegotieerde penningen op de drie generale comptoiren volgens resolutie van Ridderschap en Steden van den 28 julij 1717 op onderpand van soldieordonnantien ten last van de voorsz. comptoiren, zedert den 2 februarij tot den 31 maart des jaars 1722 beide incluis worden alhier wel gestelt, dog vermits deselve zijn gedestineert en geemploijeert geworden tot betalinge van de soldieordonnantien, welke op onderpand gegeven worden, kunnen onder de middelen van den jare 1722 niet begrepen worden en worden alhier uitgetrokken voor memorie op een somma van