Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Tractementen, hoofd-, lijfpensioenen, general. tractem in Drenthe worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 181 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Drenthe 1603
3.965
303 Andere uuthgaeve van tractementen [Betalingen aan de wachtmeesters enanderen in het fort van Groningen.]
Drenthe 1606
3.870
303 Volget noch andere uuithgaeve bi den rendant gedaen an de officiees opte forte van Groningen
Drenthe 1608
904
303 Volget noch andere uuithgaeve bi den rendant gedaen an de officiees opte forte van Groningen
Drenthe 1610
1.540
303  
Drenthe 1611
586
303  
Drenthe 1612
692
303 Volget noch andere uuithgaeve van tractementen gedaen an de wachtmeesters tot Hasselte ende Steenwijck
Drenthe 1613
672
303 Volget noch andere uuithgaeve van tractementen gedaen an de wachtmeesters tot Hasselte ende Steenwijck
Drenthe 1617
1.023
303  
Drenthe 1619
732
303  
Drenthe 1620
792
303  
Drenthe 1621
792
303  
Drenthe 1622
826
303  
Drenthe 1623
902
303  
Drenthe 1624
782
303  
Drenthe 1625
782
303  
Drenthe 1626
927
303 Betaelinge gedaen aen de wachtmeesters in de Bourtange, Bellingewolsterzijl ende Steenwijck. [Een van de posten.] Betaelt aen Claus Janssen, volmacht van de provisoren van het gasthuis tot Hasselte, de summe van f.60 omme tijn maenden tractement, verscheenen voor eenen Alphon Ottens blindt soldaat, die int gasthuis aldaer onderhouden wordt, mede bij den staet van oorloch op de landschap Drenthe gerepartieert --- [Imn de marge:] Sal geene betaelinge voertaen gedaen, ofte ordonnantie gepasseert worden, voordatt hij geloffwurdig dit ofte dien sal gebleecken sijn, dat desen blinden Alphen noch in leven sij.
Drenthe 1627
965
303 Betaelinge gedaen aen de wachtmeesters in de Bourtange, Bellingewolsterzijl ende Steenwijck. [Een van de posten.] Betaelt aen Claus Janssen, volmacht van de provisoren van het gasthuis tot Hasselte, de summe van f.60 omme tijn maenden tractement, verscheenen voor eenen Alphon Ottens blindt soldaat, die int gasthuis aldaer onderhouden wordt, mede bij den staet van oorloch op de landschap Drenthe gerepartieert --- [Imn de marge:] De attestatie, van dat desen Alphen Otten noch int levenis, ingelecht, onder het segell van de stad van Hasselte, volgens voorgaende apostille.
Drenthe 1629
922
303  
Drenthe 1631
840
303  
Drenthe 1632
982
303  
Drenthe 1633
690
303  
Drenthe 1634
942
303  
Drenthe 1636
860
303 Betaelinge gedaen aen de wachtmeesters in de Bourtange, Bellingewolsterzijl ende Steenwijck
Drenthe 1637
750
303  
Drenthe 1638
1.560
303  
Drenthe 1639
1.560
303  
Drenthe 1640
1.420
303  
Drenthe 1641
1.440
303  
Drenthe 1642
1.200
303  
Drenthe 1643
1.440
303  
Drenthe 1644
780
303  
Drenthe 1645
1.440
303  
Drenthe 1646
1.820
303  
Drenthe 1647
1.390
303  
Drenthe 1648
1.440
303  
Drenthe 1649
1.070
303  
Drenthe 1650
1.200
303 Betalinge gedaen aen den sergeant majeur der lantschap Drenthe, item aen de wachters in de Bourtange, Bellingewolsterzijl ende Steenwijk.
Drenthe 1651
940
303  
Drenthe 1652
7.160
303  
Drenthe 1653
4.615
303  
Drenthe 1654
3.394
303  
Drenthe 1655
3.966
303 Betalinge gedaen aen den sergeant majeur der lantschap Drenthe, item aen de majeurs tot Coevorden ende Bourtange, en voorts alle andere, die volgents den nieuwen staet van oorloge opte lantschap Drenthe sijn gerepartieert.
Drenthe 1656
3.365
303  
Drenthe 1657
4.290
303  
Drenthe 1658
5.458
303  
Drenthe 1659
3.473
303  
Drenthe 1660
2.502
303  
Drenthe 1661
2.980
303  
Drenthe 1662
2.698
303  
Drenthe 1663
3.860
303