Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Aequivalenten, per memorie in Drenthe worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 2 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Drenthe 1769
303 Overmits P. Nijsing wegwns de betaling van het equivalent voor het schultampt van Westerbork met aggreatie van van zijne doorlugtige hoogheid den heere prince erfstadhouder om redenen is geexcuseerd en dien tengevolge de rendant is gelast om hetzelve niet in te vorderen, blijkende het hijrbij overge [blanco, waarschijnlijk: legde] appointement in dato den 7 october 1769 zo brengt de rendant tot zijn decharge dit hijr per memorie
Drenthe 1774
303 Door het overlijden van den luitenenant colonel L. Wilderink, zijne compagnie an den majoor Ten Berge zijnde geconfereert en dese maar een maand daarna geleeft en niets nagelaten hebbende, zo heeft den rendantzig daaromtrent an HEM drost en gedeputeerden geadresseert, welke op den 22 meert 1774 hem een acte van decharge hebben gelieven te verlenenen ten desen opzichte buiten verantwoordinge gesteld, dus dit alhijr per memorie