Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Afrekening totaal tekort ink. op uitg., OG, v.d. Wouden in Drenthe worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er is 1 bedrag gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Drenthe 1738
566
303 [In de Marge.] De heeren drost en gedeputeerden verstaan dat de clerkVos desen zal stellen agter de laatste rekeninge van den heer gedeputeerden G.H. van der Woude en dat de ontfanger Carsten an den heer gedeputeerde sal betalen de ondergenoemde f.57-9; Assen den 4 junij 1739, (geparapheerd) Joh. Nijsingh, ter ordonnantie van welgemelde heeren,( gteekent:) S. Nijsingh 1739.] Ingevolge authorisatie van de EMH drost en gedeputeerden in dato den [] jubnij 1739 met de heer gedeputeerde G.H. van der Woude geresumeert desselfs gedane rekeninge gedaan op den rekendag van den 16 december 1738, bij welke rekeninge de rendant te boven waar gekomen f.371-10-5, waarbij nog moeten komen f.251-14-0 wegens die van Anlo ontfangen, staande folio 8 daar deselve door de heer Van der Woude aan den ontfanger Carsten sijn betaald en door denselven bij desselfs eerste rekeninge verantwoort. Daarentegens hadde de heer Van der Woude door een toeval in uitgave niet gebracht: 1) de somma van f. 217-0-0 den 19 september 1738 van Borger ontfangen, 2) de somma van f.148-15-0 den 13 augustus 1738 van Roswinkel ontfangen, 3) moeste sijn weledeler uitgave vermindert worden met f.200 wegens een betalingaan mevrouw Carpenter gedaan, welke bij de vorige rekeninge waren in tonfank gebragt: f. 565-15. Welkde afgetrokken van de voorsegde f.623-4-5 , blijft de landschap aan den rendant schuldig f.57-9.