Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Accijs, haven - in Drenthe worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 4 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Drenthe 1643
1.340
303 [havenaccijns Overijssel.]
Drenthe 1644
2.212
303 Den rendant heeft geduijrende de tijt deser reckeninge ontfangen van de penningen, geprocedeert van den havens accijs in Overijssel, de summe van
Drenthe 1645
5.800
303 Den rendant heeft volgens resolutie van de heeren drost en gedeputeerden van den 12 februari 1645 ontfangen van Quirijn Jans tot Meppel de summe van f.5800, daervoor hem het restant van de havensaccijs in Overijssel is toegestaen, tsedert den aenvanck totten lesten martij 1644 incluis.
Drenthe 1755
176
303 Ontfangen van de heer scholtes J. Altingh wegens havenaccijs van het scholtampt Eelde een somma van