Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Tractementen, geappointeerdens in Drenthe worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 181 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Drenthe 1608
360
303  
Drenthe 1610
897
303  
Drenthe 1611
831
303  
Drenthe 1612
622
303  
Drenthe 1613
785
303  
Drenthe 1614
727
303  
Drenthe 1615
1.215
303  
Drenthe 1616
676
303  
Drenthe 1617
854
303  
Drenthe 1619
1.300
303 [geappointeerde tractementen. Achter de posten, bij het totaalbedrag:] Bedragen deze posten van betalinge der extraordinarisse tractementenf.1300
Drenthe 1620
1.179
303  
Drenthe 1621
985
303  
Drenthe 1622
1.152
303  
Drenthe 1623
338
303  
Drenthe 1624
545
303  
Drenthe 1625
324
303  
Drenthe 1626
430
303  
Drenthe 1627
430
303  
Drenthe 1628
92
303  
Drenthe 1629
534
303  
Drenthe 1631
568
303  
Drenthe 1632
430
303  
Drenthe 1633
604
303  
Drenthe 1634
509
303  
Drenthe 1636
487
303  
Drenthe 1637
622
303  
Drenthe 1638
738
303  
Drenthe 1639
668
303  
Drenthe 1640
883
303  
Drenthe 1641
572
303  
Drenthe 1642
498
303  
Drenthe 1643
552
303  
Drenthe 1644
336
303  
Drenthe 1645
1.441
303  
Drenthe 1646
1.208
303  
Drenthe 1647
796
303  
Drenthe 1648
907
303  
Drenthe 1649
1.389
303  
Drenthe 1650
6.300
303  
Drenthe 1651
4.828
303  
Drenthe 1652
4.369
303 [Een van de posten:] Betaelt aan de geappointeerden van ded compagnievan capitain Eijso de Sighers de summe van f.566, op reeckeninge van haer geappointeerden tractemtenten, blijckende bij ses distincte apostillen. [in de marge:] De betaling van dese appointementen sal incomstich worden gedifferentieert, ten ware capiteijn Eijso de Sigers conde dese toonen, dat deselve alle bij de generaliteijt gevalideer[t] worden. [Uiteindelijk staan alle geappointeerden per persoon genoemd, maar nog in een groot aantal rekeningen komen dergelijke verzamelposten voor.]
Drenthe 1653
4.299
303  
Drenthe 1654
5.288
303 Ende wort den rendant hierbij nochmaals --steratievelick gelastet geene penningen an eenige geappointeerde te betaelen, voor ende alleen hij met denselven vollecomene affrekenschap sal hebben gemaeckt, om de dach van inganck ende uijtganck van haer paije mede op te stellen, oftesall andersints de betaelinge incomstich niet gevalideert maer geroijeert worden.
Drenthe 1655
6.051
303  
Drenthe 1656
4.875
303 [Na het bedrag:] Ende sal den rendant gehouden sijn alsnoch strictelick te achtervolgen de ordre op de reckeninge van den jaere 1653 folio 24 verso gestelt, ende op de naestvolgende ofte jongste reekeninge folio 25 recto gereitereerd, ofte sullen andersints alle de posten geroyeerd worden.
Drenthe 1657
4.628
303  
Drenthe 1658
4.244
303  
Drenthe 1659
4.198
303  
Drenthe 1660
4.499
303  
Drenthe 1661
4.625
303