Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Aflosse van 's lands obligatien in Drenthe worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 27 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Drenthe 1716
13.813
304  
Drenthe 1717
6.785
304 Eerstelijk van capitalen geprovenieert van pastorije, diaconije en kerkengoederen welke tot meerder prijfijt van dezelve volgens permissie van de edele mogende heeren ridderschap en eijgenserfdens van den 16 maart 1717 zijn verkoft, en de penninge daarvan na vier van het hondertop de landschap belegt, om mede geemployeert te worden tot aflosse van andere landschapsobligatien an uitheemsche persoonen toebehoort hebbende, en achter in deze rekening folio 40 enz. gemelt.
Drenthe 1718
3.820
304 Eerstelijk van capitalen geprovenieert van pastorije, diaconije en kerkengoederen welke tot meerder prijfijt van dezelve volgens permissie van de edele mogende heeren ridderschap en eijgenserfdens van den 16 maart 1717 zijn verkoft, en de penninge daarvan na vier van het hondertop de landschap belegt, om mede geemployeert te worden tot aflosse van andere landschapsobligatien an uitheemsche persoonen toebehoort hebbende, en achter in deze rekening folio 40 enz. gemelt.
Drenthe 1719
3.550
304 Eerstelijk van capitalen geprovenieert van pastorije, diaconije en kerkengoederen welke tot meerder prijfijt van dezelve volgens permissie van de edele mogende heeren ridderschap en eijgenserfdens van den 16 maart 1717 zijn verkoft, en de penninge daarvan na vier van het hondertop de landschap belegt, om mede geemployeert te worden tot aflosse van andere landschapsobligatien an uitheemsche persoonen toebehoort hebbende, en achter in deze rekening folio 40 enz. gemelt.
Drenthe 1720
4.473
304 Eerstelijk van capitalen geprovenieert van pastorije, diaconije en kerkengoederen welke tot meerder prijfijt van dezelve volgens permissie van de edele mogende heeren ridderschap en eijgenserfdens van den 16 maart 1717 zijn verkoft, en de penninge daarvan na vier van het hondertop de landschap belegt, om mede geemployeert te worden tot aflosse van andere landschapsobligatien an uitheemsche persoonen toebehoort hebbende, en achter in deze rekening folio 40 enz. gemelt.
Drenthe 1721
11.352
304 Eerstelijk van capitalen geprovenieert van pastorije, diaconije en kerkengoederen welke tot meerder prijfijt van dezelve volgens permissie van de edele mogende heeren ridderschap en eijgenserfdens van den 16 maart 1717 zijn verkoft, en de penninge daarvan na vier van het hondertop de landschap belegt, om mede geemployeert te worden tot aflosse van andere landschapsobligatien an uitheemsche persoonen toebehoort hebbende, en achter in deze rekening folio 40 enz. gemelt.
Drenthe 1722
4.950
304 Eerstelijk van capitalen geprovenieert van pastorije, diaconije en kerkengoederen welke tot meerder prijfijt van dezelve volgens permissie van de edele mogende heeren ridderschap en eijgenserfdens van den 16 maart 1717 zijn verkoft, en de penninge daarvan na vier van het hondertop de landschap belegt, om mede geemployeert te worden tot aflosse van andere landschapsobligatien an uitheemsche persoonen toebehoort hebbende, en achter in deze rekening folio 40 enz. gemelt.
Drenthe 1723
4.450
304 Eerstelijk van capitalen geprovenieert van pastorije, diaconije en kerkengoederen welke tot meerder prijfijt van dezelve volgens permissie van de edele mogende heeren ridderschap en eijgenserfdens van den 16 maart 1717 zijn verkoft, en de penninge daarvan na vier van het hondertop de landschap belegt, om mede geemployeert te worden tot aflosse van andere landschapsobligatien an uitheemsche persoonen toebehoort hebbende, en achter in deze rekening folio [blanco] enz. gemelt. [In de marge:] De heeren drost en gedeputeerden worden versogt op de eerstekomende ordinarisse landsdagh de heeren ridderschap en eijgenerfden in consideratie te geven, of desen resolutie niet behoort te worden uitgetrocken. [volgen posten]
Drenthe 1724
5.475
304  
Drenthe 1726
1.750
304 Voor het intrekken der resolutie van de heeren ridderschep en eijgenerfden dat de pastorije goederen tot meerder profijt van dezelve zoudenmogen worden verkoft, en de penningen op de landschap na vier van hethondert op interesse gelegt, tot aflosse van capitaalen van uitheemsche persoonen, is aan de rendant kennisse gegeven dat de pastorije van Anloo noch wilde beleggen de summa van f.1750, welke ook voor het intrekken der voorseijde resolutie angeteld zouden zijn geworden; doch deze penningen op de behoorlijke tijd niet zijnde opgebracht hebbe dezelve op den 28maij 1726 van e heer ontfanger generaal C. Ellents eerst ontfangen, waarvan de interessen na vier van het hondert zullen beginnente lopen, van den 1 maij 1726
Drenthe 1731
2.328
304  
Drenthe 1732
4.611
304  
Drenthe 1738
26.354
304  
Drenthe 1739
534
304  
Drenthe 1740
1.604
304  
Drenthe 1755
8.387
304  
Drenthe 1756
2.383
304  
Drenthe 1757
7.002
304  
Drenthe 1758
32.869
304 [Een van de posten, groot f.30.000, komt van de ontvanger generaal]
Drenthe 1759
10.069
304  
Drenthe 1760
6.639
304  
Drenthe 1761
6.789
304  
Drenthe 1762
6.299
304  
Drenthe 1763
4.282
304  
Drenthe 1764
6.916
304  
Drenthe 1765
8.941
304  
Drenthe 1766
7.759
304 Ontfang tot aflosse van 's lands obligatien. Ingevolge resolutie van jongstleden rekendag het slot van rekeninge van het collateraal en vrijwillige verkopinge