Overzicht bedragen per jaar

 
English | Nederlands

Chronologisch overzicht van bedragen per jaar

Alle bedragen per jaar van de post Abuis met grondschattingen in Drenthe worden getoond.

beginjaar eindjaar

In het overzicht van posten kunt u naar specifieke posten zoeken. Door op het bronnummer te klikken krijgt u gedetailleerde informatie over de bron.

Er zijn in totaal 4 bedragen gevonden.

Regio Jaar Bron Noot
Drenthe 1657
21
304  
Drenthe 1658
21
304  
Drenthe 1659
21
304 Opten 19 Junij 1659 ontfangst van Marisse Caspers Schoelmeester ende schatbeurder tot Gieten de summe van een ende twintig Car. guldens dieqwelcke door abuis te min aende landtschap sijn aegegeven geweest endesulcke wegen vier vierendeels van ommeslagen opten lanndtschap den 23februarij 1658, ingewilligt en opgebracht
Drenthe 1783
2.800
304 Een oude grondschattinge bedraagt 12.778-15-10, nieuwe schattinge 587-11-3; tezamen 13366-6-13. Nu is bij gelegenheid van de watervloeden in de remissen van Colderveen en Nijveen in mijne 26ste reekening een abuis in optrek van die schattinge gecommitteert, en staat de optrek van de oude en nieuwe schattinge die in de text wel is gestelt, doch f.200 te laag en wel op 13166-6-13 en dus ieder paje op f.200 te laag opgetrokken, dit abuis in de 27ste, 28ste, 29ste, 30ste en 31ste rekeningen 32ste rekening gevolgd, zodat in die rekeningen 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ieder schattinge op f.200 te weinig in ontvang is ingebracht. Dit abuis is in deze rekening geredresseerd, dus moet de rendant over die seven jaren ieder schattinge met f.200 vermeerderen, en alzo over die zeven jaren alhier nog inbrengen van ieder schattinge f.200, en dus nam twee grondschattingen ieder jaar f.400, maakt over zeven jaar f.2800 [in de marge] N.B. Dit abuis is bij den rendant zelven ontdekt en aan stonds aan 't collegie kennis gegeeven om bij leeven en stervente strekken ten fine van redres na behoren